Dnes je Mezinárodní den gramotnosti: Jak to s ní ve světě vypadá?

8. 9. 2022

Jaký by byl váš život, kdybyste neuměli číst a psát? Často považujeme gramotnost za samozřejmost, ale ve skutečnosti je to výsada: na světě stále žije více než 750 milionů negramotných mladých lidí a dospělých, z nichž dvě třetiny jsou ženy.

Situace se v průběhu minulého století výrazně zlepšila, ale pandemie COVID-19 prohloubila už existující nerovnosti v přístupu ke vzdělávání. A s touto zkušeností instituce po celém světě pod hlavičkou SDG 4 a právě u příležitosti Mezinárodního dne gramotnosti potvrzují svůj závazek pokračovat ve zmenšování digitální propasti a hodlají udělat z technologií mocný nástroj, který nikoho nenechá pozadu. Otázkou je, jak se jim to podaří.

Mezinárodní den gramotnosti byl poprvé navržen na Světové konferenci ministrů školství o vymýcení negramotnosti, která se konala v roce 1965 v íránském Teheránu. Následujícího roku se iniciativy ujalo UNESCO a vyhlásilo 8. září Mezinárodním dnem gramotnosti, jehož hlavním účelem bylo připomenout mezinárodnímu společenství význam gramotnosti pro jednotlivce, komunity a společnosti a potřebu zintenzivnit úsilí o dosažení gramotnější společnosti.

Úkolem vzdělání je naučit člověka kriticky myslet. Inteligence plus charakter, to je cíl skutečného vzdělání. — Martin Luther King Jr., aktivista a vůdce hnutí za občanská práva

Jestliže je schopnost číst a psát pro každého člověka nezbytná, existuje ještě jeden typ gramotnosti, který je v dnešní době stejně důležitý: digitální gramotnost. Pandemie však poukázala na přetrvávající digitální propast, pokud jde o možnost připojení a schopnost začít pracovat a studovat jen pomocí technologie. A ačkoli celosvětová krize donutila většinu světa k zavedení alespoň nějaké distanční výuky, odstřihla tím ve skutečnosti spoustu dětí i dospělých — ne každý má elektřinu, ne každý má laptop, ne každý ho umí používat.

Otázka gramotnosti je klíčovou součástí Cílů udržitelného rozvoje OSN a Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Cíl udržitelného rozvoje č. 4 má jako jeden ze svých úkolů zajistit, aby „všichni mladí lidé dosáhli gramotnosti a aby dospělí, kteří tyto dovednosti nemají, dostali příležitost je získat.” Generální ředitelka UNESCO Audrey Azoulay dodává, že: „Příprava mladých lidí a dospělých na pracovní místa, z nichž většina ještě ani neexistuje, je výzvou. Přístup k celoživotnímu vzdělávání, využívání cest mezi různými formami odborné přípravy a větších možností mobility se tak stalo nezbytným.”

Podle výzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti ze září roku 2021 se i zájem Čechů o tematiku důležitosti kvalitního vzdělávání během pandemie koronaviru výrazně zvýšil, ale 7 z 10 Čechů nepovažuje náš současný vzdělávací systém za dostatečný pro přípravu stávající generace žáků a studentů na jejich budoucnost.

Globální gramotnost v číslech

  • Míra gramotnosti všech mužů a žen, kterým je alespoň 15 let, je 86,3 %.
  • Základní gramotnost postrádá téměř 750 milionů dospělých a mladých lidí.
  • 617 milionů dětí a dospívajících nedosahuje minimální úrovně čtení a matematiky.
  • 53 % desetiletých dětí v rozvojových zemích neumí číst ani porozumět jednoduché pohádce.
  • V důsledku pandemie se téměř 24 milionů studentů možná nikdy nevrátí k formálnímu vzdělávání, z toho 11 milionů dívek a mladých žen.
  • V počáteční fázi pandemie byly uzavřeny školy, což narušilo vzdělávání 62,3 % světové populace.

Move the needle on global literacy rates

OSN a další instituce si stanovily několik ukazatelů, podle kterých mohou alespoň částečně poznat, jakým směrem se ručička pohybuje. Sledují docházku do předškolního vzdělávání, počet dětí mimo školské systémy, míru dokončení vzdělání, rozdíly v míře dokončení vzdělání mezi muži a ženami, minimální znalosti čtení a matematiky, vyškolené učitele a veřejné výdaje na vzdělávání. Evropská unie po zkušenostech minulých dvou let vypracovala Akční plán pro digitální vzdělávání. Chystá se motivovat členské země k přenastavení vzdělávání a odborné přípravy tak, aby obstály v době digitalizace. A je to i jedno z hlavních témat pro předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyen.

Pojem gramotnost už zdaleka neznamená jen umět číst, psát a počítat. K základním dovednostem se přidává i schopnost porozumět kontextu, finanční gramotnost, schopnost bezpečně využívat internet a technologie obecně a mnoho dalšího. A na to všechno upozorňuje každý rok Mezinárodní den gramotnosti.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Související

Projekt BRIDGE vytváří mosty mezi akademickou sférou, podnikáním a občanskou vědou

Přejít na článek

Učíme žáky, ne předměty. Inspirace z cesty po Finsku a Estonsku

Přejít na článek

Veřejná debata na téma Domácí a genderově podmíněné násilí otevřela naléhavá témata a vyzvala k diskusi

Přejít na článek