Dnešní babičky jsou akčnější, originálnější a půvabnější (ale zatím se to bojí přiznat).

14. 10. 2019

V pátek 20. 9. byla na koncertě v Obecním domě organizovaném Krajskou radou seniorů k Mezinárodnímu dni seniorů představena pražská „Babička roku“ 2019.

Vítězka soutěže se představí na celorepublikovém finále 18. listopadu v Olomouci, kde soutěž původně pouze jako lokální začali pořádat před čtyřmi roky. Letos se do ní poprvé zapojily všechny kraje.

Babičky jsou skvělé, ale nevěří si..

Milují svá vnoučata, věnují se jím, ale zároveň mají svůj program, své plány a sny. Některé ještě pracují, další se věnují charitě, studují, sportují. Dne 20. září proběhlo v nádherných prostorách Business link v Holešovicích první pražské krajské kolo dovednostní soutěže Babička roku.

Realizace pražského kola se z pověření Krajské rady seniorů Praha ujala nezisková organizace Právě teď! Ředitelka této organizace Iveta Luxová k organizaci eventu řekla: „To, čeho jsme byli při soutěži svědky potvrdilo, jak skvělé, a hlavně jiné současné babičky jsou. Bohužel si ale málo věří a obávají se vystoupit z řady. To souvisí i s dřívější výchovou a celkovým nastavením společnosti – viz dříve tolik populární rčení, sedávej panenko v koutě… O to většími hrdinkami bylo těch osm statečných, které se soutěže zúčastnily, šly s kůží na trh a dokázaly, že cílem takovéto akce není sentiment, ale inspirace pro ostatní seniory, kteří stejně jako ony už spoustu věcí nemusí, ale konečně mohou co chtějí“.

Pořádající organizace se také aktivně snažila oslovovat firmy, aby nominovaly své kolegyně, které jsou již babičkami a které jsou ještě v běžném pracovním procesu a zvládají obě role (pracovní i babičkovskou). Tento fakt totiž odpovídá globálním cílům OSN „méně nerovnosti“ (SDG 10). Tato aktivita ale zůstala téměř bez odezvy.

8 statečných bojovnic

Soutěžního večera se zúčastnilo 8 statečných dam, na které čekaly 3 disciplíny. První byl krátký rozhovor s moderátorem Reyem Korantengem (patronem pořádající organizace), druhá disciplína byla dovedností a třetí byla módní přehlídka společenských šatů, které si dámy přinesly.

Nejstarší babičkou se stala paní Marie Šímová, která nesoutěžila, pouze byla na místě přítomná. U dam se věk neprozrazuje, ale u paní Marušky lze udělat výjimku. V listopadu jí bude 99 a stále s nadšením hraje kanastu.

Babičkou Sympatie, kterou volili přítomní hosté se stala Blanka Turturro u které se rozhovorem i dovednostní disciplínou nesl vzkaz „vařte s vnoučaty, stolujte s nimi, předávejte jim své recepty vytvářejte vůně vaší rodiny, které se jím navždy zapíší do paměti“.

Celkovou vítězkou se stala Věra Trnková, která oslnila porotu svými originálními modely, které si sama šije, vyprávěním o paraglidingu, kterému se aktivně věnovala a velmi originálním bubenickým vystoupením na vlastnoručně vyrobený buben. Toto vystoupení komentoval při vyhlašování výsledků předseda poroty, pan RNDr. Jiří Mašek, CSc., ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 slovy „vy jste mě svým vystoupením vrátila do doby, kdy mi bylo pět let“.

Pozitivní vzory

Soutěž Babička roku potvrdila pořadatelům jak plusy, tak mínusy současné seniorské generace. „Akce byla skvělou příležitost předvést, co vše dámy umí, znají, jak jsou jedinečné. Bohužel se nám ale potvrdila i absence sebevědomí a sebedůvěry, kdy nám dámy, které jsme oslovovaly k účasti často odpovídaly, že nemají s čím vystoupit, nic neumí a že by nikoho nemohly zajímat. Přitom opak je pravdou,“ říká Hana Čepová z pořádající organizace.

Předsedkyně Krajské rady seniorů Praha, Ing. Dana Steinová k tomu na závěr dodává: „Věřím, že soutěž Babička roku přispěje k vytváření pozitivních seniorských vzorů a bude pomáhat dodávat seniorům a seniorkám chybějící kuráž.“


Zdroj: Tisková zpráva, Dnešní babičky jsou akčnější, originálnější a půvabnější (ale zatím se to bojí přiznat), Právě teď!