Do roku 2025 zcela bez emisí uhlíku: SAP představil svou klimatickou strategii

15. 5. 2017

Změna klimatu dopadá na všechny, a to bez výjimky. Narušuje národní ekonomiky, ovlivňuje životy lidí, komunit, planety Země a nejvíce pak postihuje ty nejchudší a nejzranitelnější z nás.

Řešení této celosvětové výzvy je pak pro podniky nejen povinností, ale zároveň příležitostí konat. Přeměnit slova v činy. A touto cestou se vydala i společnost SAP, která rozšiřuje svůj závazek v boji proti klimatické změně, jakožto součást 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Vize společnosti SAP je prostá – umožnit zákazníkům zvýšit celkovou produktivitu svých zdrojů a zároveň snížit produkci uhlíku. Jako špička mezi softwarovými společnostmi dosáhla v tzv. Dow Jones indexu udržitelnosti v roce 2016 nejvyššího skóre pro svou klimatickou strategii, a to 96 %, což je o 14 procentních bodů více než v předešlém roce. Pro porovnání, průměrná hodnota napříč průmyslem je pouhých 27 %. Oceněn byl především ambiciózní plán společnosti SAP snížit emise uhlíku na úroveň z roku 2000, a to do roku 2020. ,,Naše ambice jdou ovšem mnohem dál. Logickým vyústěním naší dlouhodobé strategie bude stav, kdy budeme uhlíkově zcela neutrální. Toho chceme dosáhnout do roku 2025,‘‘ říká Daniel Schmid, ředitel pro udržitelnost.

Jak lze ovšem nulové uhlíkové stopy v tak krátkém horizontu dosáhnout? ,,SAP bude zkrátka pokračovat ve stávajících iniciativách zaměřených na efektivitu a inovaci s cílem vyhnout se emisím skleníkových plynů,“ dodává environmentální manažer společnosti SAP Marcus Wagner. Poukazuje tak na společností vytvořený program na snižování emisí, který zahrnuje iniciativy v oblasti energetické účinnosti a posouvá společnost k 100% obnovitelné energii. Na jeho základě se společnost řídí třemi kroky: vyvarovat se, snížit a kompenzovat. Kdykoliv je to možné, snaží se SAP vyvarovat produkci skleníkových plynů, čehož dosahuje např. využíváním virtuální telekomunikace. Pokud je produkce emisí nevyhnutelná, vynakládá společnost maximální úsilí k jejich snížení, a to energetickou efektivitou budov, sdílením automobilů nebo e-mobilitou. V neposlední řadě se společnost snaží rozšířit stávající modely osvědčených kompenzací, jako investice do projektů na ochranu klimatu, k čemuž je určen fond Livelihoods, do kterého se SAP zavázal věnovat 3 miliony eur určených na obnovu a ochranu klimatu v Africe, Asii a Latinské Americe.

,,S touto inovativní formou kompenzace vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého máme jen pozitivní zkušenosti. Vynaložené prostředky financují zcela nové projekty, které podporují udržitelný rozvoj venkovských komunit a jsou prospěšné pro životní prostředí,‘‘ uvádí Schmid a dodává, že si je vědom nebezpečí greenwashingu (pozn.: dezinformace šířená organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe).

SAP jako zakládající člen IMPACT 2030 publikoval v první polovině roku 2016 interaktivní webovou knihu, aplikaci na iPad a bezplatný online kurz openSAP zvaný Udržitelnost prostřednictvím digitální transformace, který má pomoci s informováním o Cílech udržitelného rozvoje. Dle nedávno zveřejněné studie je možné během následujících 15 let udržet celosvětové emise uhlíku na úrovni roku 2015 právě díky digitalizaci podnikových procesů a aplikačních dat. A toho si je vědoma i společnost SAP, která informační a komunikační technologie, jako videokonference a inteligentní správu budov, aktivně využívá ve vlastním provozu a napomáhá tak k plánovanému snížení globálních emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 19 %.

Zdroj: SAP News Center, SAP to Go Carbon Neutral by 2025, květen 2017, Christine Susanne Mueller, volně přeloženo z aj, celý článek dostupný v originále zde