Dobrovolníci ze Skanska podali ruku už popáté

8. 6. 2018

Na konci května proběhl ve Skanska pátý ročník firemního dobrovolnického programu Podej ruku. Během jednoho týdne se v jeho rámci zapojilo do dobrovolnických aktivit v Česku a na Slovensku 167 dobrovolníků.

Jedinci z řad zaměstnanců Skanska se vypravili do mateřských a základních škol, komunitních a ekologických center i do domovů pro seniory. Pomáhali se zahradními pracemi, malovali interiéry, vyklízeli staré prostory, věnovali se drobným opravám a údržbě nebo uklízeli na veřejných prostranstvích. Celkem šlo o 19 dobrovolnických aktivit ve 12 českých a slovenských městech. Odpracovalo se přes 1 200 hodin.

Každý zaměstnanec Skanska si může ročně vybrat jeden den placeného volna strávený dobrovolnickou prací. Program kulminuje během týdne dobrovolnictví, který se letos konal od 21. do 25. května. Svůj dobrovolnický den si ale mohou zaměstnanci vybrat i jindy. Vše se koordinuje tak, aby se nenarušil běžný provoz firmy.

„Dobrovolnický program Podej ruku si už u nás našel své pevné místo. Je skvělé, že naši zaměstnanci mají chuť pomáhat druhým a že jim jako firma dokážeme v tomto ohledu vyjít vstříc,“ říká Karel Fronk, vedoucí oddělení udržitelného rozvoje ve Skanska.

Společnost si mezi své dlouhodobé cíle klade rozvoj komunit v místech, kde působí – ať už jde o trvalé provozy, kanceláře nebo stavby. Podpora dobrovolnictví patří mezi pilíře tohoto rozvoje. V Česku dobrovolníci pracovali v Praze, Ústí nad Labem, Dobřanech, Olomouci, Přerově, Prostějově a Třinci. Na Slovensku potom v Bratislavě, Košicích, Žilině, Prievidzi a Sklabini.

Podej ruku 2018 v číslech:

  • 91 dobrovolníků v České republice a 76 na Slovensku
  • 13 týmů v České republice a 6 na Slovensku
  • 7 obcí v České republice a 5 na Slovensku
  • přes 1 200 hodin odpracovaných hodin

Zdroj: Tisková zpráva společnosti Skanska, tiskové zprávy najdete na www.skanska.cz/cz/News-and-press.

Skanska je celosvětově jedna z největších společností poskytujících služby v oblasti stavebnictví, komerčního a rezidenčního developmentu a PPP projektů. Na vybraných trzích ve Skandinávii, Evropě a USA působí více než 40 tisíc jejích zaměstnanců. Skupina Skanska vstoupila na český a slovenský trh v roce 1997, v současnosti působí jako Skanska Česká republika a Slovensko i na trzích v Maďarsku a Rumunsku. Zabývá se výstavbou dopravní infrastruktury, veřejných zařízení a inženýrských sítí, vyrábí vlastní produkty a zajišťuje si zdroje pro výstavbu. V oblasti developmentu se zaměřuje na budovy šetrné ke svému okolí i lidem, kteří je obývají. Rezidenční i výrobní a obchodní prostory zajišťuje od developmentu až po facility management. Při výstavbě minimalizuje ekologickou zátěž, využívá obnovitelných zdrojů a dbá na bezpečnost práce. Skanska prosazuje principy společensky odpovědného a etického podnikání v environmentální, sociální i ekonomické rovině.