Dobrovolníci zjistí pro projekt ZÁLOHUJME, kolik PET lahví se povaluje v přírodě

18. 9. 2018

Společnost Karlovarské minerální vody s pomocí zapojených dobrovolníků v sobotu 15. září při World Cleanup Day zmapovali, jaký podíl mezi volně pohozenými odpadky (tzv. littering) tvoří použité PET lahve.

Výsledky napoví, jaké množství cenného materiálu nezodpovědní spotřebitelé odhodí bez možnosti jej recyklovat a dále využít, a pomohou pracovní skupině ZÁLOHUJME při výpočtech ekonomické efektivity možného zavedení depozitního systému na PET lahve v Česku.

World Cleanup Day je celosvětová dobrovolnická úklidová akce, jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Jejím srdcem jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů, kteří zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Organizátoři jim k tomu poskytují know-how, pro předem ohlášené velké úklidy na jaře a na podzim také rukavice a pevné pytle na sesbíraný odpad. Letos na jaře se zapojilo 113.000 dobrovolníků ze všech koutů Česka, různých věkových i profesních skupin.

„Potenciál této iniciativy nás velmi zaujal. Pracovní skupina ZÁLOHUJME*, jejíž vznik jsme iniciovali v lednu, analyzuje současný stav nakládání s odpady z PET lahví a má navrhnout, jak by se v ČR mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce PET lahví, které jsou cenným materiálem pro další výrobu a využití. Věříme, že problém litteringu by vyřešilo zavedení zálohového systému na použité PET lahve. Zmapování podílu, který tvoří PET lahve v sesbíraném odpadu, pomůže identifikovat velikost tohoto problému. V přírodě dnes zatím bohužel část PET lahví končí, ačkoli je proveditelné a rozumnější tuto surovinu shromažďovat a znovu využít pro výrobu nových lahví z recyklovaného PETu,“ vysvětluje Alessandro Pasquale, generální ředitel KMV.

V sobotu 15. září se iniciativa „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ zapojuje do Celosvětového úklidového dne a na základě spolupráce s KMV instruuje uklízející dobrovolníky, aby jednoduše nahlásili počet PET lahví v nasbíraných odpadcích. „Naším cílem není jen donekonečna uklízet nepořádek po jiných, lepší je tvorbě nepořádku předcházet nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich může být i zálohový systém na PET lahve, který by významným způsobem snížil množství povalujících se PETek v přírodě. Proto rádi pomůžeme ke zmapování jejich množství v odpadu sesbíraném při úklidových akcích“, říká Radek Janoušek ze spolku „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

*KMV si uvědomují potřebu řešit otázku rozumného nakládání s plastovým odpadem. Proto ve spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) a s Fakultou technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha vytvořily KMV v lednu 2018 pracovní skupinu ZÁLOHUJME. Skupina analyzuje současný stav nakládání s odpady z PET lahví, reálnou míru recyklace a navrhne doporučení, jak by se v České republice mohlo zpět do oběhu vrátit co nejvíce PET lahví, včetně seriózního prozkoumání možnosti zavedení zálohového systému na PET lahve v České republice.