Dotazník CSR EUROBAROMETR 2013

9. 3. 2013

Jaká je důvěra občanů v podnikání a postoje vůči společenské odpovědnosti firem?

Vážení občané,

rádi bychom Vám položili několik otázek týkajících se firem působících v ČR a jejich přístupu k péči o okolní společnost a životní prostředí. Dotazník obsahuje pouze 13 otázek, časová náročnost vyplnění celého dotazníku se odhaduje do 5 minut.

Předem děkujeme za Váš čas.

Dotazník naleznete zde.

Odborná sekce Společenská odpovědnost organizací, Rada kvality ČR (Pozn: V souladu se strategií Národní politiky kvality na léta 2008 – 2013 byla Radou kvality ČR ustavena i odborná sekce Společenská odpovědnost organizací, jejímž gestorem se stala Česká společnost pro jakost).