DPDgroup dosáhne nulových čistých emisí o 10 let dříve, než ukládá Pařížská dohoda

12. 9. 2022

Dodávky DPDgroup budou k roku 2035 v celé Evropě jezdit pouze na elektřinu.

DPDgroup, největší balíková přepravní síť v Evropě, jejíž součástí je i česká DPD, se zavázala výrazně snížit emise skleníkových plynů. K dosažení ambiciózního cíle nulových čistých emisí do roku 2040 skupina plánuje:

  • Využívat po celé Evropě pouze elektrické dodávky, pěší a cyklokurýry (realizace do roku 2035).
  • Zapojit do dálkové přepravy (linehaul) více vlaků a využívat výhradně alternativní zdroje jako bioplyn, biopalivo, elektřinu a vodík (do roku 2040).
  • V rámci provozu všech budov využívat ze 100 % obnovitelnou energii (do roku 2035).
  • Nahradit zbytkové emise pomocí projektů na zachycování uhlíku.

DPDgroup si stanovila dva hlavní cíle – krátkodobý, ve kterém se do roku 2030 (oproti roku 2020) zavazuje snížit emise o 43 % a dlouhodobý – v roce 2040 dosáhnout 90% snížení emisí. Zbytkové emise (zhruba 10 %) bude DPDgroup kompenzovat prostřednictvím projektů zachycování uhlíku.

Svůj závazek předložila skupina známé vědecké iniciativě SBTi (Science Based Targets), přednímu nezávislému orgánu, který byl založen organizacemi UN Global Compact, WWF, World Resource Institute (WRI) a Carbon Disclosure Project (CDP). Je široce uznáván pro své hodnocení a podporu cílů společností v oblasti snižování emisí skleníkových plynů na základě vědeckých poznatků o klimatu. DPDgroup očekává, že ke schválení cílů iniciativou SBTi dojde začátkem roku 2023.

Jak konkrétně se budou emise snižovat?

Stejně jako celá skupina, tak i DPD v Česku postupně rozšiřuje svou síť elektrických a nízkoemisních dodávek a navyšuje počet cyklo a pěších kurýrů. Do roku 2035 bude celá doručovací flotila v rámci první/poslední míle kompletně nízkoemisní. Dokonce již do roku 2025 se tak stane v Praze a Ostravě. V rámci linehaul přepravy (dálkové) se pak bude do roku 2040 ze 100 % skládat z alternativ jako je bioplyn, biopalivo, elektrika nebo vodík a více balíků se zde přesune na železnici.

„Pro DPD není zelená přeprava žádnou novinkou, vždy pro nás byla zcela stěžejní. Dlouhodobě podnikáme konkrétní kroky, jak zlepšit životní prostředí a jsem proto rád, že i pro naše zákazníky je tento přístup dnes stejně důležitý – většině již nestačí pouze nakupovat udržitelně, ale vyžadují také udržitelnou přepravu,” říká Miloš Malaník, generální ředitel DPD.

DPD je jediný balíkový přepravce na českém trhu, který kompenzuje všechny vyprodukované emise CO2e na nulu a to již od roku 2012. V Praze provozuje dvě cyklodepa – jedno na Florenci a nové na Andělu. V obou depech je společnost DPD zapojena ve spolupráci s pražským Magistrátem a TSK a podobné projekty by ráda realizovala i v dalších českých městech. Společnost také spustila program měření kvality ovzduší, kde každý Pražan může zjistit, jak je na tom okolí jeho bydliště, zda je vhodné například jít na procházku, sportovat, nebo raději zavřít okno. Data z projektu jsou pak jedinečným zdrojem pro lokální autority a projekty zamezující znečištění ovzduší.

Již od minulého roku je DPD členem Asociace společenské odpovědnosti a také exkluzivním udržitelným přepravcem jejího projektu, udržitelného e-shopu www.nakupnadobro.cz. Odtud zdarma doručuje balíčky výhradně ekologicky.


Zdroj: DPDgroup dosáhne nulových čistých emisí o 10 let dříve, než ukládá Pařížská dohoda. DPD. Tisková zpráva. 29. 8. 2022.

Související

Fair Trade káva pro odpovědné zákazníky: Tchibo odměňuje udržitelné nákupy

Přejít na článek

ČEZ jako první v České republice spustil on-line ESG datovou knihovnu. Je nejrozsáhlejší ze všech evropských energetik

Přejít na článek

Mladí mění Říčany. Unikátní projekt je ve finále mezinárodní soutěže oceňující inovace v politice

Přejít na článek