Druhý cyklus seminářů Úspory energie a uhlíková stopa pokračuje v Brně

7. 8. 2018

Organizace CI2, o. p. s. ve spolupráci s odbornými partnery pořádá ve dnech 28. a 29. srpna 2018 semináře s názvem „Úspory energie a uhlíková stopa úřadu/podniku​“.

Cílovou skupinou prvního ze seminářů jsou zástupci veřejného sektoru a druhého semináře zástupci podnikatelského sektoru. Jejich cílem je aktivně šířit informace a vzdělávat jednotlivce a subjekty v oblasti úspor ve spotřebě energií, dále informovat o významně souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Datum a místo konání:
29. srpna 2018 v prostorách Otevřené zahrady v Brně (Údolní 33, 602 00 Brno-střed), 9:15 – 15:45 hod.

 

Konferenční sál v Otevřené zahradě (zdroj: Otevřená zahrada)

CÍL SEMINÁŘE: aktivně šířit informace a vzdělávat subjekty a jednotlivce v oblasti úspor ve spotřebě energií, a zároveň informovat o souvisejícím tématu ochraně klimatu a uhlíkové stopě.

Registrace probíhá do 23. srpna 2018, prostřednictvím online formuláře na webových stránkách CI2.

Program semináře:

 • 9:15 – 9:30Prezence účastníků
 • 9:30 – 9:45Zahájení semináře, přivítání – zástupce, CI2, o. p. s.
 • 9:45 – 10:15 – Klima, uhlíková stopa podniku a energie – zástupce, CI2, o. p. s.
 • 10:15 – 10:30Přestávka na kávu
 • 10:30 – 11:00 – Politika EU v oblasti energie, dotační programy – Vladimír Sochor, MPO
 • 11:00 – 11:30 – Lidský faktor v hospodaření s energií a úspor, trochu jiný pohled (příklady z praxe) – Arne Springorum, HE Consulting, s. r. o.
 • 11:30 – 12:00 – Jak komunikovatzměny klimatu v médiích – Daniel Tichý, Česká televize
 • 12:00 – 12:30Přestávka na občerstvení
 • 12:30 – 13:00 – Multimodální udržitelná mobilita – Jiří Pohl, Siemens ČR
 • 13:00 – 13:30 – Stanovení uhlíkové stopy v podnikatelském prostředí – zástupce podniku
 • 13:30 – 14.00 – Udržitelná mobilita – Jaromír Marušinec, Asociace elektromobilového průmyslu
 • 14:00 – 14:15Ukončení semináře, volná diskuze
 • 14:15 – 15:45 – Komentovaná prohlídka „Otevřená zahrada“ – Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství

Organizační zajištění:
Občerstvení (pro registrované účastníky) je zajištěno. Účast na semináři je bezplatná, avšak kapacita semináře je omezená.


Zdroj: Druhý cyklus seminářů – úspory energie a uhlíková stopa podniku – Brno | CI2, o.p.s.. [online]. Copyright © [cit. 07.08.2018]. Dostupné ZDE.

Kontakt: Vladimíra Khajlová, tel.: 605 905 152, vladimira.khajlova@ci2.co.cz