Důležitost genderové rovnosti a zapojení žen

12. 3. 2015

Čelní představitelé vlád, soukromého sektoru a občanské společnosti vyzývají k podpoře genderové rovnosti a udržitelného rozvoje a zapojení žen do ekonomického života.

Letošního výročního setkání v rámci iniciativy Women´s Empowerment Principles se zúčastnilo více než 300 zástupců z řad soukromého sektoru, členských států OSN a občanské společnosti. Téma setkání bylo zaměřeno na roli žen v podnikání za účelem poukázat na důležitost zapojení žen v businessu a to na všech úrovních. Hlavním cílem shromáždění bylo upozornit na potenciál soukromých společností, jakožto hlavních strategických partnerů při dosahování genderové rovnosti a udržitelného rozvoje.

K problematice genderové rovnosti přednesla hlavní projev Hillary Clinton. „Stále více žen a mužů začíná chápat, že genderová rovnost není jen morální právo, ale že je to především záležitost, kterou je výhodné podporovat… Pokrok za posledních 20 let nebyl náhodou. Vyžadovalo to závazek, odpovědnost, jednotnost a především mnoho práce. Jsem nadšená, kam až jsme se dostali a hlavně kolika zástupcům soukromého sektoru se podařilo pochopit, jak důležitou roli mohou ve skutečnosti hrát. Pojďme v tom pokračovat.“

Setkání se zúčastnil i generální tajemník OSN Ban Ki-moon, který ve své úvodní řeči zdůraznil nutnou spolupráci všech aktérů. „Principy Women´s Empowerment slouží jako návod pro firmy, jak respektovat a podporovat práva žen. Odstranění bariér, kvůli kterým se ženy a dívky ocitají na okraji ekonomického, společenského, kulturního a politického života, se musí stát prioritou všech stran, jak soukromého sektoru, tak i vlád, OSN a celé občanské společnosti“.

Již více než 900 výkonných ředitelů soukromých společností z různých koutů světa se oficiálně zavázalo k podpoře genderové rovnosti a přidalo se k iniciativě Women´s Empowerment Principles, jenž vznikla na základě spolupráce UN Women a UN Global Compact. Principy Women´s Empowerment poskytují firmám návod, jak vytvořit větší příležitosti pro ženy, a to jak na pracovišti, tak i na trhu práce a v celé společnosti. Cílem iniciativy je zdůrazňovat důležitost zapojení žen do ekonomického života, neboť právě posílení role žen na všech úrovních ekonomických aktivit vede nejen k růstu a stabilitě ekonomiky, ale především k rozvoji celé společnosti.

Zdroj: UN Global Compact, New York, 10. března 2015, Secretary-General Ban Ki-moon, Hillary Clinton and Business Leaders Call for Women’s Economic Empowerment and Rights, celý článek dostupný zde.