Důležitost partnerství pro dosažení globálních cílů

1. 4. 2020

Ať už se jedná o činnost OSN, Nobelovu cenu, či zahraniční rozvojovou spolupráci, partnerství jsou klíčem k dosažení všech Cílů udržitelného rozvoje.

Dle Organizace spojených národů vyžaduje úspěšná rozvojová agenda spolupráci vlád, soukromého sektoru a občanské společnosti. Partnerství, která jsou postavena na principech, hodnotách, společné vizi a cílech, jsou potřebná na globální, národní, regionální i lokální úrovni.

Samotná Organizace spojených národů je ukázkou fungující globální spolupráce. U vzniku OSN v roce 1945 stálo 51 zemí, jejichž společným cílem bylo zachování světového míru. Hlavní agendou organizace se stal globální rozvoj, ochrana lidských práv a prosazování mezinárodního práva. Nyní je důležitým tématem také klimatická změna. OSN má aktuálně 193 členských států a je klíčovou platformou při mírových jednáních a globální spolupráci.

Co se týče tématu rozvojové spolupráce, objem rozvojové pomoci plynoucí z rozvinutých zemí do rozvojových zemí se mezi lety 2000 a 2014 zvýšil o 66 %. V posledních letech se však růst zastavil. Navíc současná situace napovídá, že v budoucnu se bude zvyšovat množství přírodních katastrof a humanitárních krizí, které budou vyžadovat velké investice nejen v rozvojových, ale i rozvinutých zemí. Dle odhadů Konference OSN pro obchod a rozvoj bude dosažení Cílů udržitelného rozvoje celosvětově stát 5-7 bilionů dolarů ročně.

Partnerství mají i jiné podoby. Jedním ze zajímavých příkladů je udělování Nobelovy ceny, které ukazuje, že skvělé nápady mohou změnit svět a měly by se partnersky aktivně podporovat. Nobelova nadace ve spolupráci s firmami a akademickými institucemi organizuje různé výstavy, vzdělávací programy a školení v oblasti vědy a udržitelnosti. Společně tak partneři šíří po světě nejen myšlenku Nobelovy ceny, ale podněcují i zájem veřejnosti ve vědu, literaturu a mír.

Faktem je, že v dnešní době moderních technologií a internetu je mezinárodní spolupráce mnohem snadnější než dříve. Nicméně dle statistik stále více než 3 miliardy lidí nemohou nebo nemají zájem využívat internet. Získání přístupu k moderním technologiím je klíčem k navázání úspěšných partnerství a spolupráce, stejně tak k dosažení všech Cílů udržitelného rozvoje.


Zdroj: 6 brilliant ways people are coming together to make… Partnerships for the Goals [online]. Copyright © BOTTLETOP 2019 [cit. 27.03.2020]. Dostupné ZDE.