EK vyzývá, přispějte k budoucímu rozvoji CSR i vy

8. 5. 2014

Pomocí veřejné konzultace tak hledá zpětnou vazbu a názory všech zúčastněných stran na dopad stanovené strategie společenské odpovědnosti v průběhu posledních tří let. Zajímá se také o budoucí směřování CSR.

Evropská komise definovala v Obnovené strategii EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014 společenskou odpovědnost jakožto „odpovědnost podniků za dopad jejich činnosti na společnost“.

Předpokladem pro naplnění této odpovědnosti je dodržování platných právních předpisů a kolektivních dohod sociálních partnerů. Podnikům, aby bezezbytku naplňovaly svoji společenskou odpovědnost, doporučuje zavést systém pro začleňování sociálních, environmentálních a etických otázek a hledisek týkajících se lidských práv a zájmů spotřebitelů do své podnikatelské činnosti a hlavní strategie, a to v úzké spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami a s cílem:

  • maximalizovat vytváření společné hodnoty pro své vlastníky/podílníky, další zúčastněné strany a společnost obecně,
  • určit případný nepříznivý dopad své činnosti, předcházet mu a zmírňovat jej.

Vyzvala např. všechny velké evropské podniky, aby se zavázaly do roku 2014 při vytváření svého přístupu k společenské odpovědnosti zohlednit alespoň jeden z těchto souborů zásad a pokynů: UN Global Compact, hlavní zásady OECD pro nadnárodní podniky nebo normu ISO 26000 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti.

Co konkrétně Evropská komise v rámci obnovené strategie realizovala se dočtete zde.

Nyní vyzývá všechny odborníky a nadšence CSR, aby přispěli k budoucímu rozvoji CSR. Možnost vyplnit dotazník mají všichni do 15. srpna 2014. Výsledky této konzultace budou shrnuty v reportu, který bude provázet plenární zasedání fóra zúčastněných stran CSR Europe, které je naplánováno na listopad 2014.

Zúčatněte se veřejné konzultace i vy. Vyplňte online dotazník zde.

Zdroj: CSR Europe, 8. května 2014