Ekologické využívání lesa by mohlo zlepšit německou klimatickou bilanci

23. 3. 2018

Ekologické obhospodařování lesů v Německu by mohlo podle studie výrazně zlepšit klimatickou bilanci země.

Až 48 milionů tun CO2 by mohlo být tímto způsobem navázáno, tvrdí studie projektu
Vize lesa (Waldvision) Freiburského ekologického institutu (Freiburger Öko-Institut)
pro organizaci Greenpeace zveřejněná na konci února. To by odpovídalo polovině veškerých emisí CO2 vypuštěných ročně v Německu osobními automobily. „Německo ignoruje značný potenciál svých lesů pro ochranu klimatu,“ říká expertka Greenpeace pro lesy Sandra Hieke. Kritizovala snahy vykácet dokonce ještě více lesů než dosud.

Studie sleduje tři různé scénáře. V nejambicióznějším scénáři byly dosavadní „průmyslové lesy“ proměněny v následujících sto letech v přírodnější různorodé listnaté lesy. Tím by se docílilo nejen zmíněného navázání CO2, ale také by vzniklo více prostoru pro zvířata a volnočasové aktivity lidí. V prostředním scénáři by bylo pokračováno v současném stylu lesnictví, kterým by se ročně navázalo asi 17 milionů tun CO2.

Podle studie by při ještě intenzivnějším obhospodařování, které požaduje dřevařský průmysl, lesy časem ztratily svou schopnost chránit životní prostředí úplně. Ročně by tak byl CO2 v ovzduší snížen jen o 1,4 milionů tun. „Když budou lesy obhospodařovávány ekologičtěji a méně intenzivně, poroste jejich význam pro ochranu klimatu, ale i ochranu přírody,“ říká expert Institutu pro lesní ekosystémy a ochranu klimatu Hannes Böttcher. Pomocí ekologičtějšího lesního hospodářství by se zlepšila klimatická bilance a zajistilo by se efektivnější využívání dřeva.


Zdroj: CSR News, Ökologische Waldnutzung könnte deutsche Klimabilanz verbessern, březen 2018, volně přeloženo z německého jazyka, dostupné online ZDE.