Elektrifikace mobility v Evropě: Roste zájem o elektrokola i elektromobily

Ze světa členů

10. 6. 2024

Společnost Europ Assistance provedla průzkum o mobilitě Evropanů v 8 zemích: Belgii, Francii, Německu, Itálii, Portugalsku, Španělsku, Rakousku a České republice. Průzkumu se zúčastnilo 8000 lidí a probíhal od 14. prosince 2023 do 18. ledna 2024. Jaké jsou návyky v EU v oblasti mobility?

Automobily vedou, ale elektrokola se stávají stále populárnější

V roce 2023 zůstávají automobily v Evropě stále nejpoužívanějším dopravním prostředkem. Vlastní je 87 % Evropanů a 84 % z nich je používá každý den. Evropané zůstávají svým automobilům věrní: 70 % majitelů automobilů by nebylo ochotno v budoucnu přestat vlastnit automobil, přičemž tento údaj zůstává ve srovnání s loňským rokem stabilní. Z nich 34 % se této myšlence silně brání („rozhodně ne“). I když jsou auta v Evropě stále nejpoužívanějším dopravním prostředkem, zdá se, že lidé je používají méně než dříve. 26 % majitelů osobních automobilů je používá méně často než před 5 lety, přičemž ve Francii toto číslo vzrostlo na 32 %.

Zároveň téměř 4 z 10 Evropanů stále používají jízdní kola, ať už klasická nebo elektrická. Zatímco vlastnictví běžných kol klesá (57 % Evropanů vlastní ve své domácnosti klasické kolo, tj. -5 procentních bodů oproti loňskému roku), zastoupení elektrokol roste: nyní vlastní elektrokolo každá pátá domácnost v Evropě (19 %, +2 procentní body). Důvodem, proč lidé méně používají auta, může být rostoucí dostupnost a nižší cena elektrokol, a také jejich lepší funkce, jako je například asistence při šlapání.

Elektrokola se těší čím dál větší oblibě. 42 % uživatelů je používá častěji než před 5 lety a 32 % plánuje jejich používání v budoucnu ještě zvýšit. Evropané plánují v budoucnu častěji využívat šetrnější způsoby dopravy, jako je pěší chůze (32 %), klasická jízdní kola (25 %) a veřejná doprava (25 %). Evropané utrácejí za dopravu v průměru 147 EUR měsíčně, což je částka, která se v porovnání s minulým rokem ve většině zemí nezměnila. Náklady na dopravu jsou hlavním důvodem, proč lidé mění své dopravní návyky. V Evropě je to 35 % a ve Francii dokonce 46 %.

Elektromobily oslovují specifickou část populace

Ačkoliv auta se spalovacími motory stále dominují, jejich obliba začíná klesat. Benzínové vozy ztratily 2 procentní body, stejně tak dieselové automobily. Zájem o elektrická a hybridní vozidla v Evropě mírně vzrostl. V roce 2023 by si je pořídilo na 29 % Evropanů. Nárůst zájmu o tento typ vozidel byl zaznamenán zejména v Belgii a Itálii, kde zájem vzrostl v každé z nich o 5 %.

Zájem o elektromobily je patrný zejména u mladších lidí, kteří jsou aktivnější a žijí ve městech. Mezi hlavní důvody, proč lidé o koupi elektromobilu uvažují, patří ekologické důvody (39 %) a rostoucí cena paliv (43 % by si elektromobil pořídilo kvůli úspoře nákladů na pohonné hmoty). Lidé, kteří zvažují elektromobilitu, si jsou více vědomi dopadu svých dopravních návyků na životní prostředí. 69 % z nich se cítí špatně kvůli ekologické stopě svého auta, oproti 48 % v celé populaci. Zároveň více věří, že budoucí regulace týkající se elektromobilů budou skutečně uplatněny. 64 % z nich považuje za reálné, že EU zavede povinný prodej elektromobilů do roku 2035, zatímco v celé populaci si to myslí 41 % lidí.

Hlavní bariérou pro pořízení elektromobilu je stále vysoká pořizovací cena. Ta v porovnání s loňským rokem vzrostla o 4 %. Naopak dostupnost dobíjecích stanic se zlepšila, a proto se obavy z jejich nedostatku snížily o 3 %.

Cesta k bezpečnější mikromobilitě

V oblasti mikromobility, kam patří elektrokola, koloběžky a další osobní mobilní zařízení, došlo k výraznému nárůstu počtu uživatelů, kteří uvádí, že jsou v případě nehody pojištěni. Od letošního roku více než třetina (36 %) uživatelů mikromobility uvádí, že má nějakou formu pojištění. To představuje výrazný nárůst oproti roku 2022 (+5 procentních bodů). Rostoucí trend pojištění mikromobilních zařízení lze připsat zvyšujícímu se povědomí o rizicích spojených s jejich používáním, což vede více uživatelů ke hledání vhodné ochrany.

Mladí Evropané volí udržitelnou dopravu bez aut

Mladí Evropané ve věku 18–34 let se stávají průkopníky udržitelné mobility. Využívají častěji ekologické způsoby dopravy, jako je veřejná doprava (72 % oproti 55 % v celé populaci) a klasická jízdní kola (50 % oproti 39 % v celé populaci). Oblíbená jsou v této věkové skupině i elektrokola, která využívá 31 % mladých Evropanů, oproti 21 % v celé populaci.

Mladí dospělí disponují vyšším měsíčním rozpočtem na dopravu, který dosahuje v průměru 214 EUR, oproti průměrným 147 EUR v celé populaci. Tato skutečnost by mohla souviset s jejich častějším využíváním různých dopravních prostředků.

Mladí Evropané se odklánějí od tradičního modelu vlastnictví auta. Vlastní méně automobilů se spalovacím motorem než zbytek populace (83 % oproti 88 %), což naznačuje trend směrem k ekologičtějším alternativám. Navíc 42 % mladých Evropanů zvažuje koupi elektromobilu, oproti 29 % v celé populaci. Mladí lidé jsou také více otevření myšlence, že by v budoucnu nevlastnili osobní automobil. Zatímco v průměru o budoucnosti bez auta uvažuje 30 % lidí, v případě mladých lidí je to 40 %.

Vývoj (+x procentních bodů/-x procentních bodů) z roku 2022 se týká jen 6 zemí, které se průzkumu účastnily v obou letech, tedy 2022 a 2023. Výsledky za rok 2023 pro Evropu zahrnují všech 8 zemí, které se průzkumu zúčastnily v roce 2023.


Zdroj: Elektrifikace mobility v Evropě: Roste zájem o elektrokola i elektromobily. Ipsos. Tisková zpráva

Související

ČEZ jako první v České republice spustil on-line ESG datovou knihovnu. Je nejrozsáhlejší ze všech evropských energetik

Přejít na článek

Jak si vaše společnost vede v soft odpovědnosti ve srovnání s ostatními?

Přejít na článek