Energetická soběstačnost v praxi: Potřeby Urbanity Campus Tachov zajistí unikátní komunitní energoblok

27. 12. 2022

Nemovitostní skupina Urbanity zahájila realizaci prvního českého komunitního energobloku v příměstském výrobním areálu Urbanity Campus Tachov. Tato komplexní energetická strategie zajistí stabilní dodávky energie pro uživatele samotného výrobního kampusu i pro přilehlou komunitu. Důrazem na komunitní energetiku se skupina Urbanity v souladu se svou ESG strategií aktivně a dlouhodobě podílí na řešení globální enviromentální krize a směřuje tak k uhlíkové neutralitě, dekarbonizaci a energetické soběstačnosti.

Energoblok má zajistit veškeré energetické potřeby především v areálu Urbanity Campus Tachov. Součástí ambiciózního projektu je hned několik jednotlivých instalací. Na obtížně využitelné střechy výrobních budov kampusu budou umístěny fotovoltaické elektrárny, které budou propojeny s velkokapacitním bateriovým úložištěm i řadou dobíjecích stanic pro elektromobily. Pro řízení lokální distribuční sítě bude zaveden koncept chytrého energetického managementu založený především na online optimalizaci energetických toků.

Výrobu tepla zajistí tepelná čerpadla napojená na kogenerační jednotky a akumulační nádrže. V areálu se budou uplatňovat i nová pravidla pro hospodaření s pitnou vodou – ať už dešťovou, odpadní, či tou zprostředkovanou vlastními vrty.

„Lokálně vyrobená energie bude čistá, bezpečná, vzájemně propojená, a ještě sníží energetickou náročnost místních komunit a tím i jejich uhlíkovou stopu. Pro koncové spotřebitele to zároveň bude znamenat menší a cenově stabilnější výdaje za energie, redukci produkovaných emisí a snížení energetické závislosti na veřejných distribučních sítích,“ shrnuje ambice projektu Roland Hofman, spoluzakladatel skupiny Urbanity.

Skupina Urbanity v současnosti působí mimo Tachova v několika dalších regionech České republiky. V lokalitách, kde vyvíjí činnost, se zaměřuje hlavně na maximalizaci pozitivního vlivu na celé okolí kampusů, jejich zaměstnanců a místní komunity.

„Za klíčovou součást těchto ekosystémů považujeme propojená zelená energetická řešení. Na realizaci unikátní koncepce komunitních energobloků, které budou zahrnovat hospodaření s elektřinou, teplem i vodou, proto spolupracujeme s odborníky z řady oborových sdružení, ale i akademických institucí,“ vysvětluje Roland Hofman. Skupina tak aktivně spolupracuje například se Svazem moderní energetiky, Unií komunitní energetiky, Aliancí pro energetickou soběstačnost či UCEEB.

„Práce ve výrobním areálu Urbanity Campus Tachov jsou již v plném proudu. Aktuálně zde proběhla kompletní rekonstrukce veškerých sítí, přípojek i elektrorozvodny, včetně instalace chytrého systému měření a regulace. Také jsme zahájili realizaci největší české solární střešní elektrárny o výkonu téměř 5 MW. V roce 2024 ještě plánujeme zapojení nové 110 kV transformovny. Co se týče šetrného hospodaření s vodou, již dnes zadržujeme vodu v krajině pomocí suchých poldrů, vsakovacích průlehů či akumulačních nádrží. Zvažujeme i cirkulární využití dešťové vody k úspornému technologickému chlazení,“ shrnul stav dosavadních prací Ondřej Šetka, projektový ředitel Urbanity Campus Tachov.

Komunitní energetika v posledních letech – a zejména ve světle současné energetické krize – zažívá boom. Jejím specifikem je hlavně zajištění energetických potřeb primárně z obnovitelných zdrojů, konkrétně fotovoltaických a větrných elektráren, kogeneračních kotlů, bioplynových stanic, geotermálních vrtů apod. Tyto zdroje jsou vlastnictvím občanských společenství, obcí nebo průmyslových skupin soustředěných v jedné lokalitě. Takový přístup má pak četné benefity – kromě flexibilních energetických přenosů a agregace výroby přispívá i ke stabilitě lokální přenosové soustavy, provozním úsporám a energetické soběstačnosti v nezávislosti na veřejných distribučních sítích.

Skupina Urbanity chce podobnou strategii brzy uplatnit například i v průmyslovém areálu Urbanity Campus Bruntál. Chce tak pokračovat v rozvoji a transformaci brownfieldů s tradiční průmyslovou výrobou. V jejich rámci doufá ve vytvoření příjemného pracovního prostředí pro zaměstnance za současné podpory smysluplných ekologických řešení. Hlavními pilíři tohoto přístupu jsou obnovitelné zdroje, udržitelné technologie a modrozelená infrastruktura. Kýženým výsledkem je energetická soběstačnost a uhlíková neutralita jednotlivých kampusů.


Zdroj: Energetická soběstačnost v praxi: Potřeby Urbanity Campus Tachov zajistí unikátní komunitní energoblok. Urbanity. Tisková zpráva. 13. 9. 2022.

Související

Ženy ve fotbale: Jaké překážky přeskakují, jaké příležitosti mají?

Přejít na článek