EU musí zveřejnit strategii “od zemědělce ke spotřebiteli” s cílem snížení spotřeby masa, říkají přední nevládní organizace

9. 5. 2020

V současné době bezprecedentních globálních zdravotních a hospodářských krizí a s potravinovou a zemědělskou politikou EU je podle neziskové organizace ProVeg International a European Vegetarian Union více než kdy jindy zapotřebí ambiciózní strategie “od zemědělce ke spotřebiteli”, která zahrnuje snižování spotřeby masa.

Strategie “od zemědělce ke spotřebiteli”, která poskytuje udržitelný plán potravinové politiky pro Evropskou komisi, měla být původně zveřejněna na konci března 2020. Vzhledem k současné krizi COVID-19 však byla odložena na neznámé datum později v tomto roce.

Je všeobecně přijímáno, že je naléhavě nutný posun směrem k rostlinným potravinám. Chov zvířat je podle Organizace pro výživu a zemědělství spadající pod OSN jednou ze tří hlavních příčin environmentálních problémů a odpovídá asi za 14,5 % světových emisí skleníkových plynů. Jak nedávná zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu, tak zpráva Komise Eat Lancet doporučují rostlinnou stravu jako hlavní příležitost ke zmírnění a přizpůsobení se klimatické krizi.

Tento posun není nutný pouze z důvodu ochrany životního prostředí, ale může také sloužit jako strategie zmírňování budoucích pandemií zoonóz, čímž by chránila veřejné zdraví a stabilitu života tak, jak ho známe. Souvislost mezi chovem zvířat a zvýšeným rizikem pandemie je již vědecky prokázaná, a to zejména v případě intenzivního chovu, kde podmínky vedou ke vzniku a rychlému šíření podobných nemocí jako je COVID-19.

Asi 75 % všech nově objevených infekčních chorob jsou zoonózy. Patří mezi ně SARS, MERS, ebola, vzteklina nebo určité formy chřipky přenášené ptáky a prasaty. Ať už jsou tyto choroby přenášeny volně žijícími zvířaty, jak se předpokládá u COVID-19, nebo hospodářskými zvířaty, jako je tomu v případě ptačí a prasečí chřipky, všechny tyto choroby představují vážné ohrožení zdraví jedince i celého světa.

Globální epidemie koronaviru COVID-19 představuje zdravotní a ekonomickou krizi bezprecedentních rozměrů. Evropská unie musí udělat vše, co je v jejích silách, aby snížila riziko budoucích pandemií a chránila tak zdraví a svobody svých občanů. Strategie “od zemědělce ke spotřebiteli” s ambiciózními cíli snižování masa a politikou propagace rostlinné stravy jako strategie zmírňování budoucích zoonotických pandemií je nezbytná pro zachování zdraví lidí a planety, jakož i pro stabilitu světových ekonomik,” uvedla Jasmijn de Boo, mezinárodní ředitelka ProVeg International.

Ronja Berthold, vedoucí veřejných záležitostí Evropské vegetaríánské unie, dodala: „Je zásadní, aby EU postupovala rychle vpřed svými iniciativami v oblasti udržitelnosti, jako je i strategie “od zemědělce ke spotřebiteliprotože musí přispívat k utváření bezpečnějšího a více odolného potravinového systému a předcházet tak budoucím krizím.”


Zdroj: Tisková zpráva České veganské společnosti (ČSV), kontakt pro média: Mgr. Eva Hemmerová (eva.hemmerova@veganskaspolecnost.cz)

Související

Seznamte se s rozvojovými projekty v oblasti udržitelného rozvoje, fair trade, zemědělství a ochrany životního prostředí

Přejít na článek