Evropská komise zveřejnila nového průvodce lidskými právy pro malé a střední podniky

19. 3. 2013

Komise tak chce podporovat malé a střední podniky, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál. Průvodce je dostupný v 28 jazykových mutací včetně japonštiny či čínštiny.

Zdroj: ec.europa.eu, 2013

Průvodce slouží jako inspirace a zároveň praktická příručka nejen pro podniky v EU, které se snaží o zřetelnější začlenění lidských práv do svého podnikání. Příručka vychází ze základních zásad Organizace spojených národů pro podnikání a lidská práva a převádí je do kontextu malých a středních podniků v Evropě. Na konci průvodce jsou uveřejněny zajímavé poznatky a komentáře řady osob, které komentovali jeho starší pracovní verze.

Česká verze průvodce ke stažení zde.

Zdroj: ec.europa.eu, 2013