Evropský parlament dnes přijal dlouho diskutovanou CSR směrnici

15. 4. 2014

Podle směrnice budou muset velké firmy nad 500 zaměstnanců v rámci nefinančního reportingu povinně sdělovat také svou společenskou odpovědnost.

Evropský parlament dnes přijal dlouho očekávanou směrnici o povinnosti zveřejňování informací (nefinanční povahy) velkých podniků. „Toto rozhodnutí je vítězstvím transparentnosti a velkým dnem pro budoucnost udržitelného reportování“, uvedla Teresa Fogelberg, náměstkyně generálního ředitele Global Reporting Initiative (GRI). „Směrnice demonstruje silné odhodlání EU k firemní transparentnosti a udržitelnosti podporující udržitelný, inkluzivní růst, který připraví půdu pro udržitelnou globální ekonomiku.“

Přesně jeden rok od podání legislativního návrhu evropským komisařem pro vnitřní trh a služby Michelem Barnierem a po rozsáhlých jednáních mezi třemi evropskými orgány, bylo učiněno v rámci dnešního hlasování poslední rozhodnutí.

Směrnice, která zavádí povinnost velkých podniků vykazovat (reportovat) o nejen finančních záležitostech, posílí transparentnost a odpovědnost přibližně 6 000 společností v EU.

Tyto tzv. subjekty veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci budou:

  • povinné podávat zprávy o environmentálních a sociálních záležitostech, zaměstnaneckých podmínkách, lidských právech a boji proti korupci a úplatkářství
  • povinné popisovat svůj byznys model, své výsledky a politiky týkající se výše uvedených témat a používané politiky řízení podniku a dozorčích orgánů
  • podpořeny v zapojení se do iniciativ, rámců a platforem, jakoje např. Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, Směrnice OECD, ISO 26 000 či deklarace Mezinárodní organizace práce (ILO)

Poptávka investorů i občanské společnosti po větší transparentnosti a odpovědnosti roste, nová pravidla umožní využít obrovský potenciál CSR s cílem zvýšit konkurenceschopnost podniků a zajistit udržitelný růst v Evropě. „Tato směrnice je zásadním katalyzátorem potřebným v nové éře transparentnosti největšího z ekonomických regionů světa“ uvedla Teresa Fogelberg. „Je to historický okamžik a jsem si jista, že je to pouze začátek nové éry transparentnosti a udržitelnosti v Evropě“.

Zdroj: Global Reporting Initiavite, 15. 4. 2014, online dostupné zde.