Evropský sbor solidarity: Dobrovolník je nositel pozitivní změny!

18. 12. 2020

V prosinci slaví dobrovolníci po celém světě svůj den. Mezinárodní den dobrovolníků, který před 35 lety vyhlásila Organizace spojených národů, nám připomíná, jak velkou váhu má dobrovolnická činnost pro společnost.

V rámci programu Evropský sbor solidarity se do dobrovolnických projektů zapojí každoročně desítky českých organizací. Program nabízí mladým příležitost pomáhat potřebným. Zprostředkovává dobrovolnictví a solidární projekty a jeho cílem je přispět k řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Dobrovolníkům zároveň skýtá příležitost získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti, které později zúročí na trhu práce.

Zapojit se mohou veřejné i soukromé organizace a instituce z členských států EU. Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři v jednotlivých projektech.

Do projektů se mohou zapojit i školy. Základní škola Donum Félix například v rámci svého projektu Volunteering in our Democratic School hostila po dobu šesti měsíců Gilada, dobrovolníka z Izraele. Ten se během projektu zapojoval do každodenních aktivit školy, pracoval na vlastních projektech, vedl školní hudební tým, učil angličtinu, ale i základy hebrejštiny. S místní komunitou se perfektně sžil i mimo školu.

Základní škola Hučák z Hradce Králové se zapojila v roli partnerské organizace do projektu The Secret of Staying Young, ve kterém hostila dva dobrovolníky z Itálie a Dánska. Hlavní náplní jejich pobytu bylo asistování pedagogovi v dopolední výuce a také v mimoškolních aktivitách pro děti. Jeden z nich se dokonce po skončení projektu vrátil a dnes na škole pracuje jako asistent pedagoga.

Do programu se zapojila i Základní škola a mateřská škola Staré Město u Frýdku-Místku, a to jako partnerská a hostující organizace v projektu Learning by doing. Dobrovolníci se ve škole účastnili aktivit ve školní družině, pomáhali s organizací akcí, které škola pořádá pro místní komunitu, a zapojili se do kroužků, které škola realizuje a supluje tak v obci roli volnočasového střediska.

Díky projektům dobrovolnictví se mladí učí reagovat na zásadní společenské potřeby, přispívat k posílení místních komunit a zároveň nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj.

Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit: dobrovolnické projekty či partnerství, individuální dobrovolnictví i dobrovolnické týmy. Tzv. solidární projekt iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých, která reaguje na klíčové výzvy ve své komunitě a přispěje tak k pozitivní změně. Zapojit se může neformální skupina nejméně pěti mladých ve věku 18 až 30 let, čeští rezidenti, kteří jsou zároveň registrováni v Databázi Evropský sbor solidarity. Mohou také využít podpory kouče či žádat pod záštitou organizace, která bude provádět např. administrativní úkony.

Posláním dobrovolnických projektů je posilování mezilidské solidarity a tolerance. Skrze tyto hodnoty lze nejlépe podpořit mladé v klíčových jazykových i občanských kompetencích. Oslavte tedy Mezinárodní den dobrovolnictví ideálně tím, že se do dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity sami zapojíte! Aktuální informace a naleznete na webových stránkách www.sborsolidarity.cz.


Zdroj: Evropský sbor solidarity: Dobrovolník je nositel pozitivní změny! Dům zahraniční spolupráce, 11. 12. 2020.

Související

Pražské kongresové centrum hledá dobrovolníky. Nabídky zapojení na více místech sdružuje Vlna pomoci

Přejít na článek

Giving Tuesday 2022: Jak se letos zapojují neziskové a dobročinné organizace?

Přejít na článek

Dobrovolníci o víkendu uklízeli v rezervaci velkých kopytníků černé skládky i pozůstatky po sovětské armádě

Přejít na článek