Evropský sbor solidarity: Dobrovolník je nositel pozitivní změny!

18. 12. 2020

V prosinci slaví dobrovolníci po celém světě svůj den. Mezinárodní den dobrovolníků, který před 35 lety vyhlásila Organizace spojených národů, nám připomíná, jak velkou váhu má dobrovolnická činnost pro společnost.

V rámci programu Evropský sbor solidarity se do dobrovolnických projektů zapojí každoročně desítky českých organizací. Program nabízí mladým příležitost pomáhat potřebným. Zprostředkovává dobrovolnictví a solidární projekty a jeho cílem je přispět k řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Dobrovolníkům zároveň skýtá příležitost získat nové dovednosti a pracovní zkušenosti, které později zúročí na trhu práce.

Zapojit se mohou veřejné i soukromé organizace a instituce z členských států EU. Organizace z Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Severní Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU se mohou účastnit jako partneři v jednotlivých projektech.

Do projektů se mohou zapojit i školy. Základní škola Donum Félix například v rámci svého projektu Volunteering in our Democratic School hostila po dobu šesti měsíců Gilada, dobrovolníka z Izraele. Ten se během projektu zapojoval do každodenních aktivit školy, pracoval na vlastních projektech, vedl školní hudební tým, učil angličtinu, ale i základy hebrejštiny. S místní komunitou se perfektně sžil i mimo školu.

Základní škola Hučák z Hradce Králové se zapojila v roli partnerské organizace do projektu The Secret of Staying Young, ve kterém hostila dva dobrovolníky z Itálie a Dánska. Hlavní náplní jejich pobytu bylo asistování pedagogovi v dopolední výuce a také v mimoškolních aktivitách pro děti. Jeden z nich se dokonce po skončení projektu vrátil a dnes na škole pracuje jako asistent pedagoga.

Do programu se zapojila i Základní škola a mateřská škola Staré Město u Frýdku-Místku, a to jako partnerská a hostující organizace v projektu Learning by doing. Dobrovolníci se ve škole účastnili aktivit ve školní družině, pomáhali s organizací akcí, které škola pořádá pro místní komunitu, a zapojili se do kroužků, které škola realizuje a supluje tak v obci roli volnočasového střediska.

Díky projektům dobrovolnictví se mladí učí reagovat na zásadní společenské potřeby, přispívat k posílení místních komunit a zároveň nabýt užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro svůj osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj.

Projekty dobrovolnictví mohou kombinovat jednu nebo více z následujících hlavních aktivit: dobrovolnické projekty či partnerství, individuální dobrovolnictví i dobrovolnické týmy. Tzv. solidární projekt iniciuje, připravuje a realizuje skupina mladých, která reaguje na klíčové výzvy ve své komunitě a přispěje tak k pozitivní změně. Zapojit se může neformální skupina nejméně pěti mladých ve věku 18 až 30 let, čeští rezidenti, kteří jsou zároveň registrováni v Databázi Evropský sbor solidarity. Mohou také využít podpory kouče či žádat pod záštitou organizace, která bude provádět např. administrativní úkony.

Posláním dobrovolnických projektů je posilování mezilidské solidarity a tolerance. Skrze tyto hodnoty lze nejlépe podpořit mladé v klíčových jazykových i občanských kompetencích. Oslavte tedy Mezinárodní den dobrovolnictví ideálně tím, že se do dobrovolnických projektů Evropského sboru solidarity sami zapojíte! Aktuální informace a naleznete na webových stránkách www.sborsolidarity.cz.


Zdroj: Evropský sbor solidarity: Dobrovolník je nositel pozitivní změny! Dům zahraniční spolupráce, 11. 12. 2020.

Související

Dny dobrovolnictví Moravskoslezského kraje proběhnou tento víkend v ostravské Zoo

Přejít na článek

Zlatá šedesátá? Zavzpomínáme na ně (s) tancem!

Přejít na článek