Evropský týden malých a středních podniků

23. 10. 2013

Jak může společenská odpovědnost malých a středních firem proměnit svou komunitu aneb CSR není záležitostí jen velkých firem

V rámci celoevropské kampaně Evropského týdne malých a středních podniků, která probíhá ve 37 zemích, vám Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) přináší příběhy těch, kteří dobrovolně pečují o své okolí a svou podnikatelskou činností se tak aktivně zasazují o obnovu společnosti.

Už dávno není společenská odpovědnost doménou jen velkých firem. Do působení v regionu se stále více zapojují malé a střední podniky. Svými aktivitami se tak zasluhují o podporu regionu, ve kterém působí, a to již od své podstaty, ale často i dobrovolně, protože jim jejich okolí není lhostejné.

Akce se uskuteční 28. listopadu 2013 v prostorách Creative Gate od 9:00 do 12:00. Podrobný program včetně vystupujících bude brzy upřesněn.

Informační leták k akci zde.

Odkaz na akci na stránkách Evropské komise.