Evropský týden malých a středních podniků

2. 12. 2013

V prostorách Creative Gate v Praze se sešla celá řada zajímavých příběhů a osobností. Všichni se shodli na tom, že již dávno neplatí předsudek, že je společenská odpovědnost (CSR) doménou jen velkých firem.

V rámci Evropského týdne malých a středních podniků uspořádala Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) dne 28. listopadu 2013 přátelskou diskusi na téma „Jak může společenská odpovědnost malých a středních firem proměnit svou komunitu aneb CSR není záležitostí jen velkých firem“.

Do působení v regionu se totiž stále více zapojují malé a střední podniky (MSP). Svými aktivitami se tak zasluhují o podporu regionu, ve kterém působí, protože jim jejich okolí není lhostejné.

Výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová uvedla, že „společenská odpovědnost MSP může významně ovlivnit společenské klima. Vždyť MSP představují 1 milion ekonomických subjektů, tj. 99,84 % všech podnikatelů, zaměstnávají přes 1,8 milionů zaměstnanců, jsou významně podnikatelsky i společensky spjaty s daným regionem, mají úzkou vazbu na lokální prostředí a hrají tak klíčovou roli v české ekonomice“. Zohledňování principů CSR je pro ně tedy více než žádoucí. S diskuse vyplynulo, že přestože nejsou MSP s pojmem CSR seznámeni, přesto většina z nich principy společensky odpovědného podnikání automaticky naplňuje.

Na akci vystoupila Denisa Havrdová z ryze českého papírnictví PAPELOTE, v němž papír není pouhým podkladem pro psaní, ale materiálem plným chutí, vůní, zvuků a barev. O svoje zkušenosti se podělil i Sváťa Schubert, majitel první ekologické úklidové firmy na českém trhu GreenClean, jejímž cílem je nabízet alternativu ke všem tradičním službám běžných úklidových společností. Svůj příběh představil Pavel Borecký za studia Anthropictures, které v mezinárodní soutěži Social Impact Award v roce 2013 zvítězilo a obdrželo cenu za „nejlepší sociálně inovativní podnikatelský záměr roku“. Společenskou odpovědnost litoměřické společnosti s více než 90letou tradicí HENNLICH představil Martin Jonáš a Renata Mejtová. HENNLICH je Firmou roku a Odpovědnou firmou Ústeckého kraje 2013. Společnost si klade za cíl dlouhodobě podporovat neziskové aktivity mladých lidí ve svém regionu. V roce 2005 za tímto účelem založila např. Dárcovský fond HENNLICH, který funguje při Ústecké komunitní nadaci. Ctirad Hemelík a Jan Brabec za ProRegiony pohovořili o sdružování drobných a malých podnikatelů v rámci jednotlivých regionů, a to za účelem jejich vzájemného propojení a sdílení vlastních podnikatelských zkušeností, zvýšení poptávky a nabídky po jejich službách a výrobcích, což v důsledku znamená rozvoj daného regionu nejen v oblasti ekonomické, ale i v oblasti sociální a kulturní. 100% šťávy z ovoce a zeleniny přinesl osobně Pan Ugo. Sladké potěšení, delikátní chuť, ale především elegantní design v podobě různých dekorovaných dobrot pro všechny zúčastněné připravila Eva Nováková z domácí cukrárny SweetDots.

Asociace společenské odpovědnosti tak v rámci jednoho z cílů Evropského týdne MSP chtěla dát podnikatelům najevo uznání za jejich přínos k blahobytu v regionu, zaměstnanosti, inovacím a konkurenceschopnosti. Projektem Podnikáme odpovědně, který na akci Lucie Mádlová představila, chce zároveň inspirovat média, aby se nezabývala společenskou odpovědností jen velkých firem, ale prostor dávala i silným příběhům ze světa odpovědného podnikání těch menších, kterým je podnikání naprosto přirozené a vlastní.

Podívejte se na fotogalerii z celé akce zde.