Exkurze do firem: jak si najít práci s hendikepem

19. 5. 2016

Summit Global Compact 2030 upozorňoval na nutnost propojení soukromého sektoru s neziskovým pro řešení aktuálních globálních výzev.

Na tuto myšlenku navázal i doprovodný program summitu. V rámci exkurzí do firem jsme začátkem května propojili zaměstnavatele a lidi, kteří mají cestu na trh práce z nějakého důvodu obtížnější, ať už je to zdravotní hendikep nebo sociální zázemí. Celá akce se povedla zrealizovat za podpory organizací Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Green Doors, RYTMUS, ERGO Aktiv, Fokus Praha a BONA, které s lidmi znevýhodněnými na trhu práce pracují.

Klienti šesti neziskových organizací měli možnost zúčastnit se exkurzí do společností Vodafone Česká republika, ROSSMANN, Česká spořitelna a MSD IT Global Innovation Center. Bariéry pro získání a udržení zaměstnání u osob se speciálními potřebami jsou často na obou stranách: zaměstnavatelé mnohdy neznají omezení a nedokáží si představit, co by obnášelo zaměstnávat kluka, který má například Aspergerův syndrom nebo dívku, která prožila celý život v ústavní péči. Na druhou stranu lidé s hendikepem nevědí, jestli by jim zaměstnavatel uměl vyjít vstříc, ani jestli vhodné pozice vůbec existují. Tyto a další bariéry měly exkurze za cíl snížit. Jak exkurze ve firmách probíhaly? Co si odnesli klienti a co firmy?

Česká spořitelna

„V České spořitelně jsme přivítali návštěvu o deseti lidech. Mezi účastníky byli například klienti po náhlé mozkové příhodě, nevidomí nebo slabozrací,“ popisuje exkurzi Markéta Sodomková, projektová manažerka CSR České spořitelny. „V úvodu jsme s kolegyněmi představily naši banku a služby, které nabízíme klientům se speciálními potřebami, jako jsou například online tlumočení a online přepis textu pro neslyšící a nedoslýchavé klienty, bezbariérové a speciálně upravené pobočky a bankomaty pro osoby s tělesným handicapem, nevidomé a slabozraké. Poté jsme provedly účastníky naším programem Diversitas a osobním příběhem kolegyně Andrey Parisové, která sama patří mezi OZP. Účastníky velmi zajímala možnost pracovní stáže v naší bance, o které jsme společně diskutovali.“

Společné setkání nad diverzitou, bezbariérovostí a zaměstnávání OZP hodnotí Česká spořitelna pozitivně: „Věříme, že si hosté odnesli i několik praktických informací. Jeden z námětů hostů zase zaujal nás do té míry, že zvažujeme jeho realizaci. S organizací ERGO Aktiv jsme společně vytipovali možnost rozšíření služeb Banky bez bariér o individuální pomoc klientům po mozkové mrtvici s nácvikem výběru finančních prostředků z bankomatu,“ uzavírá Markéta Sodomková.

ROSSMANN

„Exkurze proběhla z našeho pohledu velmi dobře,“ hodnotí zkušenost Olga Stanley, manažerka komunikace společnosti ROSSMANN. Šestnáct klientů z organizace Rytmus a dalších neziskových organizací mělo možnost podívat se na centrálu společnosti i jednu z prodejen. Účastníci byli seznámeni s fungováním firmy, nároky práce v ROSSMANN a získali prostor pro otázky.

„Přínos vidíme v možnosti další spolupráce, a kdyby ne hned, tak rozhodně v budoucnu. Určitě by bylo možné propojení s chráněnými dílnami a využití jejich výrobků pro naše marketingové i obchodní aktivity. Jsem ráda, že účastníci měli zájem seznámit se s naší společností, a mohu potvrdit, že nás tato návštěva přiměla k hlubšímu zamyšlení nad tímto tématem. Rozhovor s účastníky exkurze či jejich doprovodem byl skutečně obohacující,“ říká Olga Stanley. Účastníci si z exkurze odnesli nové informace i malé dárečky.

Vodafone Czech Republic

Vodafone Czech Republic hostila exkurzi ve svých prostorech v pátek 6. května. Na exkurzi dorazilo 15 účastníků včetně klientů z ERGO Aktiv, GreenDoors a organizace BONA. Po uvítání a drobném občerstvení následovala prezentace firmy Vodafone Czech Republic a prohlídka budovy centrály a OneNet centra. Den byl zakončen diskuzí o možnostech zaměstnání pro lidi s OZP ve Vodafone Czech Republic.

„Pro naši společnost je důležité, abychom dokázali komunikovat ideálně se všemi skupinami zákazníků a nastavit služby tak, aby vyhovovaly jejich individuálním potřebám. V případě lidí se zdravotním postižením jde především o velký potenciál telekomunikací v oblasti kompenzace různých typů postižení. Proto pro nás bylo velice cenné hovořit s účastníky exkurze o jejich potřebách a možnostech v oblasti využití datového připojení a speciálních aplikací například pro sluchově či zrakově postižené,“ vyjmenovává přínosy proběhlé akce Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a CSR.

„Velkou prioritou pro společnost Vodafone Czech Republic a.s. je diverzita na pracovišti, proto hledáme pracovní potenciál v lidech bez ohledu na jejich specifický životní stav či situaci. Otevřeně jsme s účastníky exkurze hovořili o jejich představách i reálných možnostech zaměstnání,“ dodává Adriana Dergam.

MSD IT Global Innovation Center

Přibližně patnáct klientů se podívalo do MSD IT Global Innovation Centre na pražském Smíchově. „Pro účastníky jsme připravili program, kde jsme je nejdříve seznámili s naší společností – kdo jsme a co děláme. Nechali jsme je také, aby se představili oni nám a podělili se s ostatními, jaká jsou jejich očekávání. Pak jsme je vzali na prohlídku naší budovy včetně User Experience laboratoře, kde jim kolegové představili, k čemu slouží a jaké užitky z ní společnost má,“ popisuje průběh exkurze Karina Vašinová z MSD IT Global Innovation Center.

“Ve firmě MSD IT byla exkurze velmi příjemná, zaměřená na pracovní příležitosti,” chválí si Jana Březinová z neziskové organizace Rytmus, jejíž klienti měli příležitost se do firmy podívat.

Máme radost, že i v Česku přibývá firem, které mají skutečný (nejen ten „podle zákona“) zájem zaměstnávat lidi s hendikepy. Z analýz nadačního fondu vyplývá, že se to podnikům více než vyplatí. „Získají loajální zaměstnance, rozmanitost v týmu nebude jen pouhou deklarací, navíc dostojí liteře zákona a „vydělají“ i finančně – především výraznými slevami na daních, ale i dalšími úlevami od státu,“ říká ředitelka Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), Hana Potměšilová.

Na zaměstnávání OZP naváže i pravidelná členská CSR Snídaně Asociace společenské odpovědnosti, kterou pořádáme 9. června 2016 ve spolupráci s NFOZP v prostorech Prague Startup Centre. Více zde.