EY hledá inspirativní podnikatele, kteří mění svět k lepšímu. Pomozte je najít.

8. 10. 2019

Společnost EY zahájila 14. ročník soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku, která je od roku 2006 součástí prestižního projektu EY podnikatel roku České republiky.

Pomozte nám najít a ocenit podnikatelské osobnosti, které svým osobním příkladem, dlouholetou prací pro druhé a odvahou měnit zažité stereotypy přispívají k řešení pro společnost často okrajových témat. Nominovat společensky prospěšné podnikatele může kdokoliv, jednoduše a online na www.podnikatelroku.cz do 21. října 2019.

EY hledá v této kategorii osobnosti, jejichž primárním cílem podnikání není zisk, ale společenská změna. Organizace či společnost, kterou vedou, však dokáže dosáhnout určitého stupeň finanční soběstačnosti. Jste takovým podnikatelem právě Vy? Do soutěže se můžete sami přihlásit na www.podnikatelroku.cz.

Vítěze vybírá nezávislá porota složená především z předchozích vítězů této kategorie. Letos v ní zasedne Jakub Knězů (Etincelle), Vít Ježek (REKOLA Bikesharing), Tomáš Masopust (Portus Praha), Tereza Jurečková (Pragulic – Poznej Prahu jinak!), Drahoslava Kabátová (Letohrádek Vendula) a Jiří Bárta (Nadace VIA).

Kvalifikační kritéria

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba, která je:

  • společensky prospěšný podnikatel nebo
  • zakladatel ziskové nebo neziskové organizace nebo
  • vlastník (spoluvlastník) obchodní společnosti,

a současně:

  • společnost/organizaci aktivně vede a řídí
  • podnikatel a jeho společnost/organizace musí vykázat životaschopnost implementované společensky prospěšné myšlenky a podnikání
  • podnikání/činnost organizace k 31. 12. 2018 trvala nejméně 2 roky

Speciální hodnotící kritéria soutěže:

Podnikatelský duch:

Kandidát klade na sebe i na svou organizaci vysoké nároky. Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky, je vytrvalý a umí se poučit ze svých zkušeností.

Inovativnost:

Kandidát implementuje a úspěšně zavádí do praxe nové myšlenky a postupy, které vedou k systematické změně určité společenské problematiky/oblasti společenského života.

Udržitelnost a aplikovatelnost:

Iniciativa kandidáta překročila svůj původní záměr a úspěšně se zavedla v dalších prostředích, ať už v ČR, nebo v zahraničí, a to buď přispěním podnikatele samotného, nebo někoho, kdo dále rozvinul některé z prvků jeho myšlenky.

Financování:

Organizace kandidáta musí dosáhnout určitého stupně vlastní finanční soběstačnosti.

Přímý pozitivní společenský vliv:

Kandidát založil, rozvíjí a dál realizuje svou společensky prospěšnou podnikatelskou myšlenku přímo nebo spolu s těmi, kdo jeho myšlenku podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován.

Vzor:

Kandidáta je možno považovat za vzor pro budoucí společensky prospěšné podnikatele a širokou veřejnost. Reference musí potvrdit bezúhonnost kandidáta.


Medailonek vítěze pro rok 2018

Jakub Knězů, Etincelle, EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2018

Cílem skupiny Etincelle není pouze zapojit lidi s postižením do pracovního procesu, pomoci zvýšit jejich sebedůvěru či zkušenosti a poté je vyslat na otevřený trh práce. Svou prací ukazují, že hendikepovaní lidé jsou často velmi šikovní a dokáží být prospěšní sobě i okolí, jen potřebují dostat příležitost. V Etincelle se řídí heslem „normální je být různý“ a na prvním místě je pro ně vždy člověk, ne jeho diagnóza. Občanské sdružení, jehož podniky mají dnes celkem 200 zaměstnanců, z toho přes 130 s hendikepem, během svého působení již zaměstnalo nebo poskytlo ambulantní sociální rehabilitaci více než tisícovce hendikepovaných. Do širokého portfolia Etincelle se řadí přes deset kaváren a bister především v Praze a Středočeském kraji, které zásobují produkty a výrobky z vlastní ovčí farmy u Slaného či řemeslné pekárny Na Návsi v Kladně. Kromě toho Etincelle nabízí poradenství a pomoc v rámci center sociálních služeb, dále provozuje kuchyň, prádelnu a v neposlední řadě má také šest úklidových týmů, které se od roku 2008 starají o čistotu vybraných městských částí Prahy a Kladna. Úsilí v Etincelle vkládají také do ochrany životního prostředí. Jezdí auty s alternativním pohonem, prodávají fair trade kávu a využívají kompostovatelné kelímky. Své podniky cíleně provozují ve spolupráci s korporátním i veřejným sektorem. Jejich kavárnu nebo bistro tak najdete například v sídle společnosti ČEZ, na Ministerstvu práce a sociálních věcí či na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.


Zdroj: Tisková zpráva, EY hledá inspirativní podnikatele, kteří mění svět k lepšímu. Pomozte je najít. EY