Facebook umožňuje nevidomým „vidět“ obrázky

7. 4. 2016

Společnost Facebook představila nový systém, který dokáže rozpoznávat obrázky a sdělit zrakově postiženým lidem, co je na nich vyobrazeno.

V dnešní době je internet plný vizuálních informací. Denně je na sociální sítě jako Twitter, Instagram či Facebook nahráno v průměru kolem 1,8 miliard obrázků. To je sice skvělá zpráva pro vášnivé fotografy, ale smutná zpráva pro nevidomé či jakkoliv zrakově postižené uživatele těchto sítí, kteří většinou nemají žádnou možnost, jak si obrázky prohlédnout. Nová technologie od Facebooku to však mění.

Zrakově postižení běžně při práci na počítači využívají sofistikovaný navigační software, který umožňuje přeložit obsah obrazovky do mluvené informace či Braillova písma. Tento software funguje však pouze pro texty, nikoliv obrázky.

Facebook však nyní dokáže dekódovat a popsat obrázky, které jsou v rámci aplikace sdílené, a poskytnout k nim mluvený popis. Dle společnosti Facebook současný software dokáže rozpoznat kolem 80 objektů a aktivit. Čím více obrázků naskenuje, tím sofistikovanějším se postupně stává. Software dokáže rozpoznat například dopravní prostředky, jídlo i sportovní aktivity. Systém momentálně popisuje obrázky velmi stručně: „Na obrázku jsou dva lidé, kteří se usmívají.“

Tvůrcem tohoto nápadu je Matt King, inženýr společnosti Facebook, který v průběhu života příšel o zrak. „Mnoho věcí, které se na Facebooku odehrávají, mají vizuální podobu. Pro někoho, kdo je slepý, to je jako být vystrčený z konverzace a být mimo dění,“ sdělil King.

„Naše umělá inteligence nyní dospěla do takové fáze, kdy nám počítač umožňuje rozpoznávat obrázky celkem srozumitelným způsobem. Jsme sice v počátcích, ale pomáhá nám to postupně se posouvat k cíli, kdy budeme schopni zahrnout do konverzace všechny jedince,“ dodal King.

King by rád posunul technologii ještě dále, aby byla schopna rozpoznávat obličeje a konkrétní osoby, a to s pomocí databáze všech uživatelů. Někteří to však považují za zasahování do osobních práv. Dle Kinga to je však otázka principu. Zastává názor, že zrakově postižení by měli mít k informacím stejná přístupová práva jako všichni ostatní. „Cítím, že mám právo na informace. Žádám pouze informace, které jsou již dostupné všem ostatním. Takže to považuji za férové,“ sdělil King.

Jeff Wieland, vedoucí projektového týmu, se domnívá, že: „Zdokonalení systému bude vyžadovat týmového ducha a uvažování nad tím, jak zapojit všechny skupiny uživatelů do konverzace a vzájemně je propojit. Pro nás je to obrovská příležitost, jak se stát tvůrci rovnosti.“

Zdroj: BBC NEWS, Identity 2016: Facebook lets blind people „see“ its photos, originál zde