Fairtrade jako cesta k naplňování Cílů udržitelného rozvoje

27. 8. 2019

Společně s Fairtrade Česko a Slovensko jsme vydali brožuru popisující, jak hodnoty, které prosazuje Fairtrade, přispívají k naplňování Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Hlavním smyslem materiálu je srozumitelně představit Fairtrade a podporu Fairtrade jako jeden ze způsobů, jak mohou aktivní jednotlivci či odpovědné firmy k dosažení SDGs sami přispět. Brožuru společně představíme na setkání členů Asociace nazvaném „Snídaně na střeše“, které se uskuteční 29. srpna na střeše pražské Lucerny. Věříme, že společně s novým katalogem odpovědných dárků se brožura o Fairtrade stane inspirací pro odpovědnou spotřebu (nejen) pro naše členy.

Brožuru si můžete pročíst ZDE.

Co nás k vydání brožury inspirovalo?

Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos, který jsme si nechali zpracovat, řadí lidé u nás mezi nejdůležitější cíle Zdraví a kvalitní život (SDG 3), Pitnou vodu a kanalizaci (SDG 6) a Důstojnou práci a ekonomický růst (SDG 8). Principy udržitelnosti se lidé podle výsledků průzkumu snaží dodržovat také v různých oblastech svého každodenního života, nejčastěji při nákupech (55 %). A právě v tom jim může být vodítkem systém Fairtrade. Ten prostřednictvím rozvojových a vzdělávacích projektů realizovaných na globálním Jihu a prostřednictvím propagace myšlenky fair trade, advokační činnosti a lobbyingu na globálním Severu přispívá k naplňování všech 17 globálních cílů, jak na konkrétních příkladech ukazuje i právě vydaný materiál. Spolupracuje s 1,7 milionu znevýhodněných drobných zemědělců a zaměstnanců plantáží v 75 zemích světa. Budoucnost těchto lidí ohrožuje silné kolísání cen zemědělských komodit na světovém trhu, změna klimatu a odliv mladých lidí z venkova. Fairtrade proto pomáhá pěstitelským družstvům, aby v tomto prostředí lépe obstála, aby fungovala profesionálněji a byla rovnocennými obchodními partnery dalších subjektů v dodavatelském řetězci. Společně se sítěmi pěstitelů v Asii, Africe a Latinské Americe rozvíjí Fairtrade projekty a programy zaměřené na budování know-how, podporu žen a mladých lidí a posílení práv zaměstnanců.

 

Brožuru si můžete pročíst ZDE.

Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., který patří mezi členy naší Asociace, vytváří síť spolupracujících organizací z oblasti odpovědných obchodních partnerů a osvětových kampaní, jako jsou Fairtradová města a Fairtradové školy. Svými rozmanitými aktivitami působí na českou veřejnost už 15 let. Tento přístup umožňuje, aby se za spravedlivější svět a udržitelný rozvoj svým dílem zasadil skutečně každý. Fairtrade tak může být jednou z cest, která naši společnost, naši zemi, ale i naši planetu přiblíží k naplnění SDGs.

 

Brožuru si můžete pročíst ZDE.


Zdroj: Fairtrade jako cesta k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, Fairtrade Česko a Slovensko, z.s., www.fairtrade.cz.

Celou brožuru naleznete na tomto odkazu.