Farmy místo zbraní díky organizaci Mary’s Meals

23. 5. 2022

Pytláci v Zambii jsou odměňováni za ochranu divoké zvěře namísto jejího zabíjení, a to prostřednictvím iniciativy oběhového hospodářství, která sytí hladové děti a zároveň motivuje k legálnímu způsobu obživy.

Společnost COMACO je dodavatelem Mary’s Meals Zambie a věří, že zákaz pytlačení neřeší hlavní příčinu pytláctví a dalších forem degradace půdy. Namísto trestání lidí za pytláctví (což jen zhoršuje problémy hladu a chudoby, když se člen rodiny dostane do vězení) společnost vytvořila systém, který odměňuje lidi za ochranu přírodních zdrojů.

Více než 200 000 drobných zemědělců (družstev i jednotlivců) dodává společnosti COMACO svou úrodu a část z ní jde na výrobu kaše Mary’s Meals, kterou často krmí své vlastní děti, což přispělo k růstu podpory školních stravovacích programů ze strany komunity.

Zločiny páchané na volně žijících zvířatech v Zambii jsou akutním problémem. Za posledních 40 let pytláci v Zambii vyhubili jednu z nejpočetnějších populací nosorožců v Africe.

Ředitel organizace Mary’s Meals v Zambii, Panji Kajani, je potěšen, že společnost COMACO byla nejen nejlevnějším dodavatelem kaše, kterou potřebujeme pro naše programy školního stravování, ale že má také pevné etické pracovní postupy:

  • Platí spravedlivou cenu za plodiny, takže děti zemědělců mohou místo pomáhání na farmách chodit do školy.
  • Více než polovinu jejich zaměstnanců tvoří ženy, proto je pro ně důležité posílení postavení žen.
  • COMACO pomáhá obnovit živiny v půdě, zastavit její degradaci a snížit závislost na škodlivých a drahých pesticidech, čímž umožňuje udržitelné zemědělské postupy, které pomáhají zvyšovat výnosy, aniž by poškozovaly životní prostředí.

​​​​​​Společnost COMACO mohla rozšířit svou činnost díky smlouvě s Mary’s Meals – situace je výhodná pro všechny!

Standwell Chirwa je jedním z více než 1 800 pytláků, kteří se stali farmáři a které COMACO pomohlo vyškolit. Stejně jako mnoho jiných obyvatel venkovských komunit v blízkosti zambijských národních parků si dříve přivydělával nelegálním pytláctvím, čímž riskoval vězení nebo zranění. Organizace COMACO mu pomohla pochopit dopady pytláctví, odevzdal zbraň, nastoupil na vysokou školu a osvojil si nové dovednosti pro zajištění obživy.

„Chci poděkovat organizaci Mary’s Meals za to, že kupuje to, co vypěstuji. Díky této kaši jsou naše děti zdravé. Prosím Mary’s Meals, aby i nadále pomáhala celé provincii.“

Související