Firemní Wellbeing – firmy i zaměstnanci zdraví a spokojení

20. 9. 2017

Wellbeing, slovo, které angličtina zná přes 400 let. Jedná se o obecné označení stavu zdraví a spokojenosti. Čeština k němu jen těžce hledá odpovídající překlad.

Firemní wellbeing se tak společně s engagementem připojuje ke korporátním anglicismům, které zaměstnavatelé postupně zvou do svých firemních vizí, strategií a na svá pracoviště. Být dnes prosperující firmou, která zároveň podniká odpovědně, znamená především odpovědně řídit své lidské zdroje. Existují minimálně 3 důvody, proč byste firemní wellbeing znát.

1) ZDRAVÍ A SPOKOJENÍ ZAMĚSTNANCI = PROSPERUJÍCÍ FIRMA.
Britská nezisková organizace BITC iniciovala výzkum mezi 100 firmami, které v součtu zaměstnávají 6,3 milionů zaměstnanců po celém světě. Jedním ze závěrů byla jednoznačně pozitivní korelace mezi firemním wellbeingem a finanční výkoností podniku. Zdraví a spokojení zaměstnanci přispívají k prosperitě firmy i výkonu ekonomiky přímo, skrze svou vyšší produktivitu a efektivnost, a nepřímo, skrze sníženou pracovní neschopnost a presenteeismus.

2) CO DOKÁŽEME ZMĚŘIT, DOKÁŽEME ŘÍDIT.
Hodnocení spokojenosti a zdraví zaměstnanců je měřitelné. Existujte několik klíčových ukazatelů a indexů firemního wellbeingu. Vedle sofistikovaných metodik, může firma jako orientační ukazatele použít – fluktuaci, nemocnost a interní ukazatele spokojenosti.

3) S WIN-WIN PRINCIPEM NEJDÁL DOJDEŠ.
Firemní wellbeing není benefit, který jednostranně poskytuje a financuje
zaměstnavatel. Zaměstnanec i zaměstnavatel jako partneři sdílí zodpovědnost a vzájemně na sebe působí. Zaměstnavatel odpovědně vytváří vhodné pracovní prostředí, ale samotný wellbeing je plně v rukou každého jedince. Firma tedy maximalizuje svou výkonnost a efektivnost při současné maximalizaci spokojenosti zaměstnance.

Profesní nezisková organizace CIPD vykládá firemní wellbeing takto:„Vytváření prostředí, které podporuje spokojenost, ta zaměstnancům umožňuje rozvíjet se a dosáhnout svého plného potenciálu v jejich vlastní prospěch a v prospěch jejich zaměstnavatele.“

U nás se firemnímu wellbeingu věnují již dvě firmy. Existují stovky preventivních programů, školení a kurzů věnující se tématice spokojenosti a zdraví zaměstnanců, výkonnosti a prosperitě firmy. Wellbeing není situační trend, ale životní přístup.

„Hlavní odlišnost firemního wellbeingu vnímám v komplexnosti – tj. mohu mít kouče, mohu si zacvičit v práci jógu, mohu jíst zdravě – ale wellbeing je komplexní, je to o souladu, harmonii a pohodě fyzické, psychické, emoční a vztahové – tj. komplex, který málokdo je schopen postihnout a zrealizovat,“ vysvětluje Michaela Skalníková z My Refresh.

Více informací naleznete na stránkách My Refresh.