Firmy se mohou ucházet o ocenění za reporting podle SDGs v rámci prestižních Cen SDGs 2020

29. 5. 2020

Asociace společenské odpovědnosti již počtvrté ocení v rámci Cen SDGs nejen nejlepší projekty, které mění svět k lepšímu, ale také ty společnosti, které podle globálních cílů reportují. Přihlásit nefinanční reporty do soutěže je možné do 30. června 2020.

Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Přestože jsou SDGs určeny pro potřeby vlád, představují jedinečnou příležitost pro velké globální firmy, ale i střední a malé podniky z regionů, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje.

Firmy po celém světě již postupně implementují SDGs do svých strategií a zařazují jednotlivá témata do svých nefinančních reportů. Transparentnost aktivit firem je pro jejich stakeholdery, kteří usilují o naplnění SDGs, stále více důležitá. A efektivní reporting je klíčem k získání jejich důvěry. Data ze světa navíc dokazují, že zájem investorů o projekty vedoucí k naplňování SDGs významně roste. Investice do takovýchto projektů většinou přinášejí stabilní zisky, lépe reprezentují hodnoty klientů a přináší udržitelné produkty, které je dělají na trhu jedinečnými.

Nefinanční reporting neslouží však jen k externí komunikaci se stakeholdery a přilákání investorů, ale je také skvělým nástrojem k interní komunikaci a rozhodovacímu procesu. Slouží jako strategický nástroj k formování celofiremní strategie a dělání důležitých rozhodnutí v oblasti udržitelnosti na všech úrovních firmy. Některé firmy však stále bojují s kvalitou reportingu.

V EY průzkumu Globální barometr „Jak může nefinanční reporting chránit pověst a hodnotu firmy?“ jsme oslovili 970 společností napříč odvětvími, a analýza nám potvrdila předpoklad, že existuje stále prostor ke zlepšení, kdy jenom 54% z hodnocených společností si uvědomuje a uvádí rizika spojená se změnou klimatu. Ukazatele kvality reportingu byly naplněny jenom ve 27 % případů. Vnímáme, že v České republice je zatím stále jen velmi málo firem s kvalitním nefinančním reportingem. Dobře nastavená strategie je důležitým milníkem firmy, který směřuje její budoucí kroky a vývoj. Proč v ní nezohlednit SDGs cíle a být tak o krok před konkurencí? vyzývá Alice Machová, EY partnerka.

Pro správné a efektivní reportování podle SDGs je důležité v první řadě identifikovat relevantnost jednotlivých SDGs a současně nastavit metriky hodnocení pro pochopení širšího dopadu. Nefinanční reporty, které výše uvedené požadavky splňují, budou v rámci prestižních Cen SDGs oceněny v kategorii Reporting podle SDGs. O vítězi této kategorie rozhodne porota složená z odborníků z neziskového a soukromého sektoru. V loňském ročníku tuto cenu vyhrála společnost Vodafone.

Nefinanční reporting začíná být důležitou součástí práce většiny velkých firem. Pro nás ve Vodafonu je důležité, aby to nebyla prázdná slova, ani snaha malého počtu lidí. Chceme, aby report odrážel obraz různorodých aktivit, které se během roku uskutečnily ve všech odděleních a které jako celek pomáhají na cestě k udržitelnosti a mohou zároveň sloužit jako příklad dobré praxe i dalším organizacím. Přejeme všem, aby žily svou SDGs cestu každým dnem a v každém firemním rozhodnutí,“ dodává Viktorie Tenzerová, environmentální konzultantka Vodafonu.

Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi sektory (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování Cílů udržitelného rozvoje od OSN na světě, které v Česku již od roku 2017 uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem životního prostředí a Světovým fondem pro ochranu přírody. Byznys partnery letošního ročníku jsou společnosti Unilever a Google.