FlixBus chce být i v roce 2021 důležitou součástí zelené revoluce v dálkové dopravě

18. 1. 2021

Rok 2020 přinesl největšímu evropskému poskytovateli dálkové přepravy společnosti FlixBus mnoho výzev a změn. S příchodem první vlny pandemie COVID-19 na jaře FlixBus pozastavil provoz téměř celé dopravní sítě včetně vnitrostátních spojů v České republice. Základní dopravní obslužnost se podařila obnovit v návaznosti na rostoucí poptávku na začátku května, více mezinárodních spojů přibylo na konci května a v červnu loňského roku.

Obnovit bezpečný provoz bylo možné zejména díky zavedení nových hygienických standardů v přepravě. Kromě povinných ochranných roušek pro cestující a bezkontaktního odbavení to zahrnuje i pravidelnou dezinfekci zelených autobusů a vlaků – v roce 2020 bylo pro tento účel spotřebováno více než 162 tisíc litrů dezinfekčních prostředků.

Počty přepravených cestujících a aktuální data o cestování ukazují na nižší sezónní vlivy než tomu bylo v minulosti. FlixBus proto nabídku neustále přizpůsobuje dynamicky se měnící situaci i poptávce.

Data o cestování: oslabení sezónních vlivů

Pandemie představuje bezprecedentní výzvu pro celé odvětví dálkové dopravy i cestovní ruch. Turismus obecně zaznamenal dramatický pokles. V roce 2020 cestovalo autobusy FlixBus a vlaky FlixTrain přibližně 30 milionů cestujících – téměř o 50 procent méně než loni.

Až dosud bylo toto odvětví schopno předvídat sezónní vlivy a podle toho plánovat. Vyhodnocení vlastních údajů o cestování společnosti FlixMobility však v současné době ukazuje, že sezónní vlivy byly pandemií výrazně oslabeny. Místo toho se ukázala řada menších cestovatelských vln, které byly rovnoměrněji rozloženy. Vlny lze přičíst různým fázím pandemie s rozdílnými stupni bezpečnostních opatření a měnícím se rizikovým oblastem, které měly na cestovní preference významný vliv.

Jako mladá technologická společnost podnikající v oblasti cestovního ruchu máme na rozdíl od tradičních poskytovatelů dopravy možnost rychle a pružně reagovat na měnící se poptávku a fungovat úsporně také s ohledem na naše dopravní partnery,“ říká André Schwämmlein, generální ředitel a zakladatel společnosti FlixMobility.

Síť dostupných spojů je tak do značné míry přizpůsobena samotné poptávce cestujících. Dlouhodobě vytížené spoje jsou posilovány, aby se obsazenost rovnoměrněji rozprostřela.

2021: FlixMobility chce být i nadále důležitou součástí revoluce v oblasti udržitelné dopravy

Už od začátku jde FlixMobility cestou cenově dostupné a ekologické mobility pro všechny, aby mohli objevovat svět. V roce 2020 opakovaně vyhodnotila Spolková agentura pro životní prostředí v Německu (UBA) cestování dálkovým autobusem jako nejšetrnější dopravní prostředek k životnímu prostředí z hlediska produkce emisí CO2 na cestujícího.

Pouze za spravedlivých konkurenčních podmínek můžeme dosáhnout cílů udržitelného rozvoje v Evropě. To ze strany politiků vyžaduje spravedlivý přístup na železnici i větší zohlednění dálkových autobusů jako nejudržitelnějšího prostředku dálkové dopravy. V roce 2021 se autobusy FlixBus vrátí na silnice a vlaky FlixTrain na železnice, abychom lidem nabídli plnohodnotnou alternativu cestování a odvrátili trend návratu k individuální dopravě. Naším cílem je obnovit provoz co nejdříve, avšak v souladu s vývojem bezpečnostních opatření a situace kolem nemoci COVID-19,“ dodává André Schwämmlein.

I přes dobu plnou provozních výzev se FlixMobility drží svého cíle být do roku 2030 neutrální z hlediska produkce CO2 a nadále investuje do udržitelné mobility. Svým cestujícím nabízí možnost kompenzovat individuálně vypočítané emise CO2 z jejich cesty (tzv. offsetování). Celosvětově dobrovolnou kompenzaci CO2 volí přibližně 6,5 procent cestujících, v loňském roce se jednalo o více než 7 tun CO2. I v současné době má tedy udržitelnost pro cestovatele FlixMobility vysokou prioritu.


Zdroj: FlixBus chce být i v roce 2021 důležitou součástí zelené revoluce v dálkové dopravě, Tisková zpráva Flixbus, 12. 1. 2020. Dostupné ZDE.

Související

Prezident Biden navrací USA ke klimatickým závazkům a plánuje klimatický summit

Přejít na článek

Země má svůj den. Oslavte ho online s polární vědkyní Marií Šabackou

Přejít na článek