Forum OSN vyzdvihlo důležitost snahy o trvale udržitelná města

20. 8. 2018

Přestože města nejčastěji charakterizují sociální nerovnosti a znečištěné životní prostředí, skýtají značný potenciál pro dosažení jedenáctého mezi Cíli udržitelného rozvoje (SDGs).

Jde o snahu učinit města a lidská obydlí ekologičtějšími, ale také bezpečnějšími, odolnějšími nepřízni a schopnějšími lépe zajišťovat lidské potřeby. Tato snaha úzce ovlivňuje také ostatní rozvojové cíle, kterými jsou čistá energie, udržitelná doprava, zdraví, čistá voda či obecně život na souši. Dle OSN to budou právě města, která rozhodnou o tom, zda snaha o globální udržitelnost bude úspěšná či nikoli.

„Urbanizace je jedním z nejdůležitějších témat, pokud jde o udržitelný rozvoj,“ potvrzuje Maimunah Mohd Šarif, výkonná ředitelka UN-Habitat, která má za cíl právě udržitelný rozvoj měst.

Právě proto se úsilí o udržitelný rozvoj měst stalo hlavním tématem třetího dne letošního zasedání Politického fóra na vysoké úrovni o udržitelném rozvoji (High-Level Political Forum, zkráceně HLPF). HLPF založené roku 2012 se každoročně schází pod záštitou Ekonomické a sociální rady (jeden z hlavních orgánů OSN, známý především pod zkratkou ECOSOC). Jedná se o nejdůležitější platformu OSN pro oblast udržitelného rozvoje, která monitoruje pokroky v rámci SDGs.

Jednotlivá města však nedosahují rovnoměrného pokroku. Nový report OSN Habitat upozorňuje, že při současném tempu nárůstu do roku 2030 přesáhne populace už 700 měst jeden milion a bez vhodného plánování a regulace poroste míra chudoby, kriminality a znečištění.

Leilani Farha, zvláštní zpravodajka OSN pro oblast bydlení, upozorňuje na to, že přestože neexistují žádná globální data o problému bezdomovectví, situace je vážná. Okolo šesti miliard lidí dle ní žije v nevyhovujících obydlích, z nichž téměř 900 milionů obývá nelegálně zbudované provizorní přístřešky či stany ve slumech chudinských čtvrtí.

„Pokud nenajdeme řešení tohoto problému, žádný stát světa nebude schopen splnit svou část agendy rozvojových cílů. Bez přístupu k bezpečnému a důstojnému bydlení tu nikdy nebude konec chudoby a rovný přístup ke zdravotní péči, vzdělání či práci.“

Historický krok

Tentýž den se New York stal historicky prvním městem na světě, které dobrovolně referovalo přímo mezinárodnímu společenství o svém postupu při naplňování globálních závazků v otázkách chudoby, nerovnosti a klimatické změny. Mezi hlavní úspěchy New Yorku patří nárůst zaměstnanosti a platů, ztrojnásobení počtů dětí ve školkách a výrazně čistší vzduch i voda.

„Vyzýváme města i místní společenství, aby se připojila k nezbytné diskuzi o tom, která řešení fungují na lokální úrovni a jak můžeme překonat zbývající výzvy na cestě k dosažení rozvojových cílů,“ prohlásila Penny Abeywardena, newyorkská komisařka pro mezinárodní vztahy.

V reakci na úspěchy New Yorku pod vedením starosty Billa de Blasio generální tajemník OSN António Guterres ohlásil spuštění platformy Local2030 pro spolupráci měst a lokálních komunit při hledání způsobů ekologického rozvoje, zmírňování chudoby a začleňování sociálně zranitelných obyvatel a vyzval k účasti také ostatní města.


Zdroj: UN forum spotlights cities, where struggle for sustainability ‘will be won or lost’ | UN News. [online]. Copyright © UNITED NATIONS [cit. 20.08.2018]. Volný překlad z AJ, dostupné ZDE.

Související

Skupina Unibail-Rodamco-Westfield opět pomáhá znevýhodněným uchazečům uplatnit se na trhu práce

Přejít na článek