Genderový audit, nástroj analyzující rovné příležitosti

1. 2. 2013

Flexibilní zaměstnávání a slaďování pracovního a rodinného života se stávají nedílnou součástí personální politiky ve stále více firmách po celé České republice.

Zdroj: aperio.cz, 2013

Přesto si mnoho firem klade otázky

  • Jak docílit lepších výsledků a udržet při tom zaměstnance a zaměstnankyně motivované a loajální?
  • Jak snižovat fluktuaci a nemocnost?
  • Jak snížit stres zaměstnaných, aby podávali optimální výkon?
  • Existuje způsob, jak zajistit vyšší návratnost investic, které do našich zaměstnanců a zaměstnankyň vkládáme?
  • Jak efektivně řešit odchody na mateřskou dovolenou a zapojení po návratu?

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky může přinést tzv. genderový audit, nástroj analyzující rovné příležitosti, který nabízí možnosti vedoucí ke zvýšení efektivnosti pracovních týmů a zdravému přístupu vedení k zaměstnaným osobám. Nejen podnikatelské subjekty, ale také jiné typy institucí jako je státní správa a neziskové organizace, mohou nástroj genderového auditu využít při hledání vhodných opatření zajišťujících optimální chod organizace.

Zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském, Ústeckém a Jihočeském kraji, mají nyní možnost zapojit se do projektu „Cesta ke slaďování rodiny a práce vede přes genderový audit“ a využít genderové audity a vzdělávání HR manažerů a manažerek zdarma. Projekt bude probíhat od ledna tohoto roku do listopadu roku 2014.

Firmám, které se do projektu přihlásí do konce února 2013, přinese projekt potřebné informace, znalosti a podporu při zavádění osvědčených nástrojů na podporu rovných příležitostí a flexibilního zaměstnávání. Know-how šité na míru dle aktuálních potřeb dané firmy získají zaměstnavatelé na základě genderových auditů, vzdělávání svých HR specialistů a specialistek a odborného poradenství.

Do projektu je možné se přihlásit do konce února 2013 a poběží až do listopadu roku 2014. Na jaro 2013 je pro 35 zástupců a zástupkyň zaměstnavatelů připraven úvodní seminář s tématem Náklady a zisky rovných příležitostí. Poté někteří z nich mají možnost absolvovat vzdělávací modul v rovných příležitostech. Následně 9 vybraných společností projde genderovým auditem specializujícím se jednotlivě na každou konkrétní společnost. Během roku 2013 a 2014 se uskuteční informativní schůzky s vedením firem, kde budou prezentovány konkrétní výstupy a doporučení z genderových auditů. Návazně bude ve firmách probíhat odborné poradenství a koučink při zavádění vybraných opatření do firemních procesů. Samotný projekt končí v listopadu roku 2014.

Leták projektu s podrobnými informacemi si můžete stáhnout zde (formát PDF, velikost 672 KB).

V případě jakýchkoliv dotazů a informací k projektu „Cesta ke slaďování rodiny a práce vede přes genderový audit“ neváhejte kontaktovat:

Lenka Šebelová
T: 222 364 083
M: 777 549 899
E: lenka.sebelova@aperio.cz

Zdroj: Aperio – společnost pro zdravé rodičovství, 2013