Giving Tuesday 2020: Trendy v dárcovství v době krize

16. 10. 2020

Giving Tuesday, světový den štědrosti a dobrých skutků, letos připadá na úterý 1. prosince. S blížícím se vrcholem letošní dárcovské sezóny si stále více organizací pokládá otázku, jak se dárci zachovají na Giving Tuesday v současné době plné zvratů a nejistot. Data za uplynulý půl rok ukazují, že nejen Češi, ale i ostatní národy, byli zatím letos mnohem štědřejší než v předchozích letech a lze předpokládat, že tento trend bude do konce roku pokračovat.

V roce 2020 bylo a stále je těžké dělat nějaké predikce. To ale neznamená, že by organizace měly zanevřít nad veškerými snahami získávat finance a vynechat tradiční kampaně jako je Giving Tuesday. Právě naopak. Stáhnout se z dění a nevyužít této příležitosti lze považovat za největší risk letošní dárcovské sezóny.

Jsme si vědomi, že ekonomická nejistota potlačuje dárcovství, ale současně víme, že lidé jsou v dobách krize mnohem více motivováni pomáhat a rok 2020 není výjimkou. Darování je jedním ze způsobů, jak lidé reagují na nejistoty. Vyjadřování štědrosti, ať už dobrovolnictvím nebo darováním, je pro lidi jakýmsi prostředkem, jak získat naději v době, kdy se všichni cítí beznadějně a osamoceně.

Report organizace Fundraising Effectiveness Project (FEP), která spravuje největší světovou databázi darů proudících neziskovým organizacím v USA a Kanadě, ukazuje významný nárůst darů za první pololetí 2020, a to o 7,5 % oproti roku 2019. V době, kdy mnoho organizací bylo krizí zaskočeno a muselo na určitou dobu omezit své aktivity, jsme mohli pozorovat výrazný nárůst počtu lidí, kteří byli motivováni pomoci a darovat finanční prostředky.

Ačkoliv množství dárců a darovaných peněz za poslední roky stabilně lehce narůstalo, první pololetí 2020 zaznamenalo výrazné zvýšení. Report FEP ukazuje především značný nárůst darů menších než $250, a to o 19,2 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2019. Počet nových dárců se celkově zvýšil o 12,6 %. Data současně naznačují, že čím více má veřejnost obavy z Covid-19, tím větší má tendence darovat.

Podobný trend jsme mohli pozorovat i v České republice. Darujme.cz, největší platforma pro online darování v Česku, přinesla statistiky vývoje za první pololetí 2020. V březnu 2020 vystoupal celkový objem darů přes 19 milionů Kč, v dubnu 19,5 milionů Kč a v květnu dárci přes Darujme.cz darovali 14 milionů Kč. Celkem tedy téměř 53 milionů Kč. Pro porovnání, za období březen–květen 2019 platforma organizacím rozdělila celkem 25 milionů Kč. Byť objem darů meziročně narůstá, medián darované částky se drží na 500 Kč. I přes nouzový stav se průměrná částka, kterou lidé chtějí darovat, drží na stejné úrovni nebo mírně stoupá.

Mnoho neziskových organizací má obavy, že dárci budou v posledním čtvrtletí 2020 již vyčerpáni a další vlna pandemie je negativně ekonomicky zasáhne. Historická data však naznačují, že ačkoliv v době ekonomické krize dochází k poklesu větších dárců, těch malých naopak výrazně přibývá. Neziskové organizace by tak neměly podlehnout dojmu, že jejich kampaně jsou zbytečné. Data z USA dokonce ukazují, že ačkoliv v některých letech došlo k celkovému poklesu dárců či darovaných peněz, dárcovství na Giving Tuesday vždy zaznamenalo nárůst oproti předchozímu roku. Neváhejte se proto do Giving Tuesday 2020 aktivně zapojit a dejte svým dárcům najevo, že jejich pomoc potřebujete a velmi ji oceníte.


Zdroj:

Looking Ahead to GivingTuesday 2020: 5 Lessons for Mobilizing Your Community in Turbulent Times | GivingTuesday. GivingTuesday [online]. Dostupné ZDE.

Online dárcovství v 1. pololetí 2020 vzrostlo i bez COVID kampaní. Tisková zpráva Nadace Via, 23. 7. 2020.

Související