Global Compact+ 15: Business as a Force for Good

16. 6. 2015

Zástupci Národní sítě Global Compact ČR budou reprezentovat naši zemi na celosvětové konferenci korporátní udržitelnosti konané v New Yorku za přítomnosti Kofi Annana a generálního tajemníka Ban Ki-moona.

United Nations Global Compact slaví 15 let od svého vzniku. V roce 2000 se 46 korporací setkalo na půdě Organizace spojených národů (OSN) s cílem vytvořit globální pakt podporující základní principy v oblasti lidských práv, pracovních podmínek a životního prostředí a později také korupce.

Dnes je do UN Global Compact zapojeno již 8 500 firem (celkem 13 000 organizací), které jsou připraveny podporovat udržitelné rozvojové cíle mířící na problematiku práv žen, protikorupčních opatření, vodního managementu či klimatických změn a využívat přitom působnosti 88 národních sítí Global Compact nacházejících se ve všech hlavních regionech světa. Od dubna 2015 také v České republice.

„Aktivity podporující společenskou odpovědnost firem a korporátní udržitelnost mění styl fungování dnešního světa. Národní síť Global Compact Česká republika, jež vznikla v dubnu letošní roku a sdružuje podnikatelské i neziskové subjekty, je hrdá na to být součástí tohoto trendu,“ uvedla Lucie Mádlová, představitelka Národní sítě Global Compact Česká republika a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, největší platformy CSR a udržitelného podnikání v ČR, která je její hostitelskou organizací.

Podpora rozvojových cílů je dlouhodobě podstatnou součástí aktivit UN Global Compact a jeho národních sítí. V rámci Rozvojových cílů tisíciletí (Millenium Development Goals – MDGs) se podařilo snížit světovou chudobu na polovinu, míra zapsaných dívek a žen do škol se vyrovnala úrovni mužské populace a cíle zajistit přístup k pitné vodě a zvrátit šíření závažných nemocí byly naplněny. OSN představí tento rok nové Cíle udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs) pro období 2015-2030, které budou mít ještě větší a ambicióznější dosah.

Na formulaci nových SDGs se podílejí také zástupci Národní sítě Global Compact ČR. Ti letos vůbec poprvé reprezentují naši zemi na celosvětové konferenci Global Compact+ 15: Business as a Force for Good, která se koná ve dnech 23.-25. června v New Yorku. Vyvrcholením třídenní globální konference bude vystoupení Kofi Annana a generálního tajemníka Ban Ki-moona v General Assembly Hall v sídle OSN. Konference se zúčastní na 600 zástupců z řad představitelů národních sítí, významných globálních hráčů byznysu, vlád a občanské společnosti z celého světa.