Global Reporting Initiative GRI přichází se změnami v podobě GR4

7. 6. 2013

Nezávislá mezinárodní organizace Global Reporting Initiative GRI, která je průkopníkem ve výkaznictví CSR a tvůrcem nejrozsáhlejšího standardu v reportingu CSR s názvem Sustainable Reporting Guidelines, přichází s obnovou své dosavadní směrnice.

Zdroj: globalreporting.org, 2013

GRI se zavázala k neustálému zlepšování a používání jednotných systémů na celém světě. Stanovuje zásady a indikátory, které mohou organizace na celém světě využít k měření a hodnocení jejich nejen ekonomické, ale i environmentální a sociální výkonnosti. Vytvořila jeden z nejrozšířenějších standardů v oblasti reportingu: Sustainable Reporting Guidelines.

Účelem směrnice je ukázat organizacím určitý rámec při podávání zpráv s cílem sestavit co nejobjektivnější zprávu o jejich výkonnosti, srovnatelnou s klasickým podáváním finančních zpráv.

Standard G3 doposud obsahoval 24 sociálních, 10 ekonomických a 16 environmentálních indikátorů. Pracoval tak se třemi aplikačními úrovněmi (A), (B) a (C). Znaménko + u dané aplikační úrovně znamenalo externí ověření zprávy třetí stranou.

Směrnice G4

Zdroj: globalreporting.org, 2013

Global Reporting Initiative vyhověla dosavadním kritikům a pokusila se směrnici zjednodušit a přizpůsobit i menším firmám, které nerozpracovávají svou společensky odpovědnou strategii do všech dosavadních indikátorů (pilířů) CSR. Společensky odpovědný report tak lze sestavit v jednodušší podobě (přesto se stále jedná o desítky stránek) a přizpůsobit ho konkrétní CSR strategii firmy. Směrnice G4 tak přichází s novým pojetím ve stylu „méně je více“.

Zásadní změnou je odstranění dosavadních tří aplikačních úrovní (A, B a C) a vytvoření dvou vzájemně se doplňujících dokumentů (Part 1, Part 2). Směrnice G4 tak umožňuje firmám reportovat jen ty významné společensky odpovědné aktivity, které identifikovaly jako strategické z hlediska vlastního hodnotového řetězce. Tento krok směřuje společensky odpovědné aktivity firem blíže vyšší konkurenceschopnosti a výkonnosti. G4 se také nově zajímá o společenskou odpovědnost v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů včetně případných sanací.

Jedná se o veliký krok vpřed na poli společensky odpovědného reportování, čas však ukáže, nakolik se tato dobrovolná iniciativa v praxi osvědčí.

Více informací k nové směrnici G4 a její jednotlivé části ke stažení zde.