Globální iniciativa Champions 12.3 bojuje proti plýtvání potravinami

13. 9. 2017

Téměř 1/3 veškerého jídla na planetě je vyhozena, což činí celkem 940 miliard dolarů ročně. Ztráta potravin a odpad představují zhruba 8 % ročních emisí skleníkových plynů. 

Proti plýtvání potravinami a snížení odpadů po celém světě bojuje skupina Champions 12.3, která se skládá z vedoucích pracovníků z vlád, byznysu, mezinárodních organizací, pracovníků výzkumných institucí, mezivládních institucí a nadací, zástupců zemědělství a občanské společnosti. Tito vůdci se podílejí na vytváření politického, obchodního a společenského impulsu ke snížení ztrát potravin a odpadů po celém světě, mobilizují aktivity a akcelerují pokrok směrem k dosažení cíle SDG 12 od OSN – zajistit udržitelnou spotřebu a údržbu. Název skupiny přímo souvisí s třetím podbodem SDG 12. Cílem 12.3 je do roku 2030 snížit globální plýtvání potravinami na polovinu na maloobchodní a spotřebitelské úrovni a snížit ztráty potravin v celém výrobním a zásobovacím procesu, včetně posklizňových ztrát.

„Snížení ztrát potravin je významnou globální výzvou, je velmi důležité, že byznys hraje v jejím naplňování významnou roli,“ řekl Dave Lewis, generální ředitel britského maloobchodního řetězce Tesco a předseda Champions 12.3. „Za společnost Tesco mohu říct, že jsme odhodláni řešit problém s jídlem nejen v našich vlastních aktivitách, ale také prostřednictvím silných a efektivních partnerství s našimi dodavateli. Můžeme tak pomoci našim zákazníkům v omezování plýtvání a ušetření jejich peněz. Jedná se tedy o příležitost pro firmy a organizace, aby začaly pracovat společně a aktivně se postavily k řešení cíle 12.3.“

Mezi další Champions 12.3 patří Erik Solheim, výkonný ředitel Organizace spojených národů pro životní prostředí (UNEP) a zástupce generálního tajemníka Organizace spojených národů, Paul Bulcke, předseda a člen představenstva společnosti Nestlé, Michel Landel, generální ředitel společnosti Sodexo Group, Paul Polman, generální ředitel společnosti Unilever, Esben Lunde Larsen, dánský ministr životního prostředí a potravin nebo prezidentka WWF International Yolanda Kakabadse a mnoho dalších.V nedávné době mezi sebe zástupci Champions 12.3 přijali také Michaela La Cour ze společnosti IKEA. V rámci iniciativy IKEA s názvem Food is Precious (Jídlo je vzácné) se snaží snížit potravinový odpad o 50 %. „Je velmi povzbudivé sledovat počáteční výsledky iniciativy Food is Precious! Díky zainteresovaným spolupracovníkům a výsledkům měření se po několika měsících setkáváme se snížením množství potravin až o 30 %. Pozorně sleduji vývoj celé situace a doufám, že povzbudí ostatní, aby začali přemýšlet o potravinách jako o vzácném zdroji,“ říká Michael La Cour, Managing Director IKEA Food Services AB.

Champions 12.3. se zavázali k těmto aktivitám:

  • Být příkladem ve snižování ztráty potravin a odpad;
  • Motivovat ostatní, aby naplňovali SDG 12.3;
  • Komunikovat důležitost a význam food waste a snižování množství odpadu;
  • Šířit povědomí o úspěšných strategiích v dané oblasti;
  • Podporovat více inovací, větší investice, lepší informace a větší kapacitu ke snížení ztrát.

Více informací o Champions 12.3 naleznete na webové stránce champions123.org.


Odkazy: