Google v rámci výzvy Google.org Impact Challenge podpoří české projekty zaměřené na digitální inkluzi

21. 1. 2021

Google oznámil spuštění své iniciativy Google.org Impact Challenge poprvé i pro Českou republiku a region střední a východní Evropy. Výzva má za cíl podpořit organizace pracující na snižování rozdílů v digitálních dovednostech a podpoře rovnoměrného ekonomického růstu v regionu. Rozdělí granty ve výši 2 milionů EUR vybraným subjektům z České republiky a deseti dalších zemí na podporu jejich charitativních projektů.

Společnost Google se rozhodla podpořit české a další dobročinné iniciativy z regionu CEE, jejichž cílem je oživení ekonomiky s důrazem na větší sociální začlenění znevýhodněných skupin a překonání rozdílů v digitálních dovednostech. Firma tak chce pomoci s opětovným nastartováním ekonomik po dopadech pandemie s využitím moderních technologií a inkluzivních nástrojů.

Tuto iniciativu nesmírně vítám, protože věřím, že může pomoci snížit rozdíly v online dovednostech, které se s probíhající pandemií prohlubují. Rovné příležitosti na trhu práce pro všechny skupiny obyvatel jsou pro zdravou společnost zcela nezbytné. I proto se už od roku 2016 podílíme na podpoře digitálního vzdělávání v Česku. Google.org Impact Challenge pak představuje další významný krok ve snaze pomoci méně zvýhodněným skupinám získat tyto nezbytné dovednosti,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka českého, slovenského, maďarského a rumunského Googlu.

V expertním panelu, který bude projekty hodnotit a vybírat ty, které podporu obdrží, zasedne také partner pro vládní záležitosti systému pro správu domén CZNIC a bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

Současná krize spojená s pandemií covidu-19 nám každý den dokazuje, jak potřebné je překonat digitální propast a podpořit digitální začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva. Způsob, jakým se budeme schopni vyrovnat s hospodářským oživením, změnami a digitální inkluzí, bude mít vliv na naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Jsem rád, že si Google uvědomuje důležitost podpory nových řešení v této oblasti,“ říká Jaromír Novák.

Šanci na získání grantu z fondu Google.org Impact Challenge mají neziskové organizace i firmy a akademické instituce s charitativními projekty bez ohledu na jejich velikost či úroveň rozpracování. Organizace se mohou hlásit do 1. března na stránce g.co/ceechallenge. Vítězné projekty vybere Google s pomocí partnerské organizace INCO a expertním panelem sestaveným z významných regionálních akademiků, lídrů a občanských aktivistů.

Google.org Impact Challenge je dalším závazkem Googlu vůči České republice a regionu střední a východní Evropy v rámci podpory charitativních projektů, jejichž cílem je zlepšit digitální vzdělávání a ekonomické příležitosti. V loňském roce poskytl Google.org více než 5 milionů korun v rámci individuálního grantového financování několika českým projektům, včetně neziskové organizace Czechitas, která učí ženy programovat.

Výzva je součástí dlouhodobé iniciativy Grow with Google – Pomáháme Česku růst, jejímž cílem je podpořit českou společnost a ekonomiku i v době pandemie. Google se v loňském roce ve spolupráci s partnery zavázal pomoci dalším 130 tisícům českých podnikatelů a jednotlivců lépe využívat internet k podnikání, nalezení práce a rozvoji kariéry. Jen v roce 2020 pomohl více než 28 000 lidem zlepšit jejich digitální dovednosti

Související

Mezinárodní týden koučování přináší profesionální koučink online

Přejít na článek

Dům zahraniční spolupráce představuje svoji Strategii udržitelnosti

Přejít na článek

Dům zahraniční spolupráce zabodoval v prestižní marketingové soutěži

Přejít na článek