Google v rámci výzvy Google.org Impact Challenge podpoří české projekty zaměřené na digitální inkluzi

21. 1. 2021

Google oznámil spuštění své iniciativy Google.org Impact Challenge poprvé i pro Českou republiku a region střední a východní Evropy. Výzva má za cíl podpořit organizace pracující na snižování rozdílů v digitálních dovednostech a podpoře rovnoměrného ekonomického růstu v regionu. Rozdělí granty ve výši 2 milionů EUR vybraným subjektům z České republiky a deseti dalších zemí na podporu jejich charitativních projektů.

Společnost Google se rozhodla podpořit české a další dobročinné iniciativy z regionu CEE, jejichž cílem je oživení ekonomiky s důrazem na větší sociální začlenění znevýhodněných skupin a překonání rozdílů v digitálních dovednostech. Firma tak chce pomoci s opětovným nastartováním ekonomik po dopadech pandemie s využitím moderních technologií a inkluzivních nástrojů.

Tuto iniciativu nesmírně vítám, protože věřím, že může pomoci snížit rozdíly v online dovednostech, které se s probíhající pandemií prohlubují. Rovné příležitosti na trhu práce pro všechny skupiny obyvatel jsou pro zdravou společnost zcela nezbytné. I proto se už od roku 2016 podílíme na podpoře digitálního vzdělávání v Česku. Google.org Impact Challenge pak představuje další významný krok ve snaze pomoci méně zvýhodněným skupinám získat tyto nezbytné dovednosti,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka českého, slovenského, maďarského a rumunského Googlu.

V expertním panelu, který bude projekty hodnotit a vybírat ty, které podporu obdrží, zasedne také partner pro vládní záležitosti systému pro správu domén CZNIC a bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

Současná krize spojená s pandemií covidu-19 nám každý den dokazuje, jak potřebné je překonat digitální propast a podpořit digitální začlenění znevýhodněných skupin obyvatelstva. Způsob, jakým se budeme schopni vyrovnat s hospodářským oživením, změnami a digitální inkluzí, bude mít vliv na naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Jsem rád, že si Google uvědomuje důležitost podpory nových řešení v této oblasti,“ říká Jaromír Novák.

Šanci na získání grantu z fondu Google.org Impact Challenge mají neziskové organizace i firmy a akademické instituce s charitativními projekty bez ohledu na jejich velikost či úroveň rozpracování. Organizace se mohou hlásit do 1. března na stránce g.co/ceechallenge. Vítězné projekty vybere Google s pomocí partnerské organizace INCO a expertním panelem sestaveným z významných regionálních akademiků, lídrů a občanských aktivistů.

Google.org Impact Challenge je dalším závazkem Googlu vůči České republice a regionu střední a východní Evropy v rámci podpory charitativních projektů, jejichž cílem je zlepšit digitální vzdělávání a ekonomické příležitosti. V loňském roce poskytl Google.org více než 5 milionů korun v rámci individuálního grantového financování několika českým projektům, včetně neziskové organizace Czechitas, která učí ženy programovat.

Výzva je součástí dlouhodobé iniciativy Grow with Google – Pomáháme Česku růst, jejímž cílem je podpořit českou společnost a ekonomiku i v době pandemie. Google se v loňském roce ve spolupráci s partnery zavázal pomoci dalším 130 tisícům českých podnikatelů a jednotlivců lépe využívat internet k podnikání, nalezení práce a rozvoji kariéry. Jen v roce 2020 pomohl více než 28 000 lidem zlepšit jejich digitální dovednosti

Související

Projekt BRIDGE vytváří mosty mezi akademickou sférou, podnikáním a občanskou vědou

Přejít na článek