Granty Nadace ČEZ na výsadbu stromů a stavbu osvětlených přechodů jsou otevřeny od 1. února

3. 2. 2022

Grantové programy Nadace ČEZ se opět otevírají. Některé jako např. „Podpora regionů“ nebo „Oranžové hřiště“ nabízí podporu celoročně. Granty „Stromy“ a „Oranžové přechody“ odstartovaly na počátku února a podání žádostí je časově omezeno.

Grant Stromy pomáhá navracet do české krajiny zeleň již 10 let. Doposud se podařilo vysázet více než 108 000 stromů a zájem o grant nepolevuje. Obce, města nebo neziskové organizace mohou získat až 150 000 korun na výsadbu stromů formou alejí, stromořadí, arboret, ve veřejných parcích a zahradách nebo obecních sadech. Příjem žádostí pro jarní výsadbu probíhá po celý únor, druhá etapa žádostí směruje na měsíce červen až červenec. Aktualizovaná strategie Skupiny ČEZ Vize 2030 klade velký důraz na dekarbonizaci a ochranu klimatu a výsadba stromů a jiné zeleně je tak jednou z klíčových doplňkových aktivit. V posledních dvou letech vysázeli zaměstnanci ČEZ v rámci dobrovolnických dnů téměř 27 000 stromů v lesích poničených kůrovcem.

Sázení stromů obvykle probíhá formou veřejné akce, které se účastní mladí, rodiny i senioři. Posilují tak sousedské a komunitní vztahy. „Zejména když se obnovují nemocné či zanedbané aleje, se nám místní lidé často svěřují, jak těžce nesli, když se staré stromy musely vykácet. Zasazení mladého stromku je pro řadu z nich aktem naděje a darem příštím generacím, které se v budoucnu budou těšit z jeho krásy. Mám proto velkou radost, že letos opět podpoříme desítky projektů,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Až do 29. dubna se mohou také obce a města přihlásit do grantového programu Oranžové přechody Nadace ČEZ, který je zaměřen na podporu zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek do výše 120 000 korun je určený pro dosud neosvětlené nebezpečné přechody, ať už se nacházejí v obci nebo mimo ni. Jen loni se díky pomoci Nadace ČEZ osvětlilo 27 přechodů za více než 3 miliony korun. Za dobu poskytování grantu, což je 9 let, obdrželi žadatelé o grant přes 28 milionů korun. Bezpečnost dětí, seniorů i dalších chodců zvyšuje celkem 199 Oranžových přechodů po celé republice. „Zájem obcí o grant Oranžový přechod je i po devíti letech fungování velmi vysoký. Obce často volí pro osvětlení přechody v blízkosti škol, školek či kulturních center, zkrátka tam, kde se pohybuje hodně dětí. Ty jsou totiž společně se seniory nejohroženější skupinou chodců,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Přehled všech grantových program najdete na www.nadacecez.cz.


Zdroj: Granty Nadace ČEZ na výsadbu stromů a stavbu osvětlených přechodů jsou otevřeny od 1. února. Nadace ČEZ. Tisková zpráva, 2. 2. 2022.

Související