Green Frog Award – cena za nejlepší zprávu o trvalé udržitelnosti

14. 10. 2018

Společnost Deloitte uděluje cenu za nejlepší zprávu o trvalé udržitelnosti od roku 2009, kdy byla soutěž poprvé vyhlášena v Maďarsku. V následujících letech se do ní zapojily firmy z dalších zemí ze středoevropského regionu včetně České republiky.

Cílem soutěže Green Frog Award je nalézt nejlepší zprávy v oblasti nefinančního reportingu ve střední Evropě. 18. ročník Deloitte Green Frog Award je otevřen pro žádosti do konce října 2018. Ocenění budou udělena ve 3 kategoriích: Nejlepší nefinanční zpráva země a regionu, Nejlepší integrovaná zpráva země a regionu, a speciální ocenění.

Ocenění Green Frog je realizováno na dvou úrovních:

  • Národní úroveň – Společnosti mohou prokázat své udržitelné aktivity na národní úrovni prostřednictvím nefinančních zpráv nebo integrovaných zpráv, které jsou hodnoceny a oceňovány národní porotou.

Společnosti, jejichž zprávy získaly nejlepší hodnocení, budou soutěžit o regionální cenu Green Frog. Vítězové obdrží národní ocenění Green Frog za nefinanční výkaznictví, nejlepší integrovanou zprávu nebo speciální ocenění.

  • Regionální úroveň – Společnosti oceněné na národní úrovni jsou automaticky nominovány do soutěže na úrovni regionu střední Evropy, přičemž jsou hodnoceny a oceněny regionální porotou. Vítězové obdrží ocenění Green Frog pro region střední Evropy za nejlepší nefinanční zprávu, nejlepší integrovanou zprávu, či speciální ocenění.

Podmínky soutěže:

Zpráva by měla pokrývat alespoň jedno území středoevropského regionu a měla by být vypracována pro použití na lokálním trhu (trzích). Porota nebude hodnotit globální zprávy přeložené do místního jazyka ani výběr osvědčených postupů v rámci Green Frog Awards.

Nebudou přijímány zprávy, které se zaměřují výhradně na jednu problematiku v oblasti udržitelnosti, např. environmentální zprávy, zprávy nadací atd.

Jazyk zpráv:

  • Národní úroveň – společnosti mohou předložit zprávy ve svém národním jazyce nebo v angličtině
  • Regionální úroveň – zprávy budou vyhodnoceny mezinárodní porotou, proto společnosti, které postoupily do užšího výběru na národní úrovni, budou vyzvány k předložení anglické verze zprávy, pokud své zprávy původně předložily v jiné jazykové verzi

Jakými pokyny by se měly zprávy řídit?

GRI G4, standard GRI, IIRC, iniciativa UN Global Compact, ISO 26000, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o zveřejňování nefinančních údajů a informací o diverzitě určitými velkými společnostmi či skupinami.

Reporty budou hodnoceny podle následujících kategorií: Udržitelnost a strategické závazky, Závažnost, Obsah, Struktura a kreativita komunikace, Měřitelnost dopadu, Integrace finančních i nefinančních údajů. Přesný popis hodnotících kategorií naleznete zde (PDF).

Složení lokální poroty v České republice:

  • Lucie Mádlová (A-CSR)
  • Zuzana Dvořáková (Profesorka, ČVUT)
  • Eva Chvalkovská (Expert pro sociálně odpovědné veřejné zadávání, MPSV)

Kontakt:

Lenka Neuvirtová
Ředitelka v oddělení auditu
Vedoucí iniciativy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj

Tereza Kovalová
Koordinátorka iniciativy zaměřené na trvale udržitelný rozvoj
tkovalova@deloittece.com

Zdroj: Deloitte Czech Republic