Hestia představila portál DobroVID-19 pro rozjezd dobrovolnických programů

30. 4. 2020

Hestia, organizace pro podporu dobrovolnictví, spustila nový portál DobroVID-19. Ten má sloužit jako pomocník v krizi pro koordinátory dobrovolníků nebo kohokoli, kdo se třeba dočasně ocitl v podobné roli.

Dnešní doba s sebou přinesla i řadu pozitiv a mezi nimi třeba i velkou vlnu solidarity a dobrovolnické pomoci. V pozici koordinátorů dobrovolníků se ocitají lidé, kteří to často nikdy nedělali. I zkušení koordinátoři dobrovolníků se ocitají v nové situaci, ve které tápají a dostávají se pod výrazně větší tlak. Hestia se proto rozhodla nabídnout všem těmto lidem to, co umí nejlépe – tedy své know-how na zakládání a vedení dobrovolnických programů.

DobroVID je nový pomocník pro koordinátory dobrovolníků nebo kohokoli, kdo se třeba i dočasně ocitl v podobné roli. DobroVID poskytuje koordinátorům dobrovolníků bezplatnou platformu, která má za cíl podpořit „zdravé uchopení“ dobrovolnictví i v této krizové době. Zároveň má za cíl podpořit budování dobrovolnických systémů, které budou bezpečné nejen pro klienty, ale i pro dobrovolníky a budou také udržitelné i pro dobu, kdy opadne prvotní dobrovolnické nadšení.

DobroVID nabízí pomoc v každé fázi práce s dobrovolníky a při okamžitém řešení problémů a výzev, které „v provozu“ s dobrovolníky vznikají a které je potřeba bezprostředně řešit. V neposlední řadě je DobroVID rádcem v péči o sebe samé, aby koordinátoři vydrželi nápor, kterým nyní procházejí. Protože na tom, v jaké kondici se koordinátoři budou udržovat, záleží úspěšnost jejich mise. Když padnou oni, padnou všichni ostatní na ně.


Zdroj: DobroVID-19 – nový pomocník a rádce pro práci s dobrovolníky v krizi i po ní, Hestia, 24. 4. 2020.

Související

Dobrovolníci o víkendu uklízeli v rezervaci velkých kopytníků černé skládky i pozůstatky po sovětské armádě

Přejít na článek

Dobré víly pomáhají dětským domovům, připojili se dobrovolníci, firmy i univerzita

Přejít na článek