HK ČR uspořádala Kulatý stůl na téma CSR

15. 6. 2014

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) uspořádala 12. června 2014 ve spolupráci s Centrem excelence České společnosti pro jakost Kulatý stůl věnovaný aktuálním otázkám společenské odpovědnosti organizací v českém prostředí.

V panelu vystoupila viceprezidentka HK ČR Irena Bartoňová Pálková, ředitel odboru mezirezortních záležitostí MPO ČR a předseda Rady kvality ČR Robert Szurman či výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) Lucie Mádlová.

Dne 2. dubna 2014 vláda ČR svým usnesení č. 199 schválila strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR (www.npj.cz), na jehož přípravě se aktivně podílela odborná sekce Společenská odpovědnost organizací Rady kvality ČR. V návaznosti na plánované aktivity a rozvoj společenské odpovědnosti v ČR se u Kulatého stolu v sídle HK ČR sešli i zástupci státní správy a podnikatelské veřejnosti.

HK ČR vnímá společenskou odpovědnost firem jako nutnost kvalitního rozvoje podnikání. „Pokud české firmy nezačnou nějakým způsobem integrovat CSR, nebude možné rozvíjet slušné a kvalitní podnikání. Kvalitní podnikání je především o kvalitních zaměstnancích, kterým nemůžeme nabídnout ani růst, ani sociální jistoty, pokud budeme podnikat za nejnižší ceny bez ohledu na to, kdo práci vykonává. Jsem přesvědčena, že prvotní investice firem do kvalitních zaměstnanců se mnohonásobně vrátí v jejich výkonnosti i míře fluktuace a nepochybně se odrazí i v jejich konkurenceschopnosti,“ sdělila Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka HK ČR, a upozornila na důležitou direktivu na výběrové řízení schválenou z Evropy v tomto roce, jež přímo zahrnuje likvidaci nejnižší ceny a výše zmíněné aspekty.

Jedním z návrhů dalších postupů účastníků Kulatého stolu bylo zapojení do připravovaných sektorových dohod, v rámci kterých lze pojmout společenskou odpovědnost nikoliv globálně, na úrovni celého území ČR, ale dle daného regionu, potřeb jeho obyvatel, podniků i zaměstnavatelů.

Fotogalerii HK ČR z Kulatého stolu naleznete zde.