Hledají se společnosti přátelské k rodinám

9. 2. 2013

Síť mateřských center o.s. vyhlašuje nový ročník celorepublikové soutěže Společnost přátelská rodině.

Soutěž směřuje k ocenění a šíření příkladů dobré praxe jednak příznivých zaměstnavatelských podmínek pro slaďování rodinného pracovního života a pak také postupů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže. Dalšími oblastmi hodnocení je firemní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým klientům či návštěvníkům.

„V rámci projektu Společnost přátelská rodině a stejnojmenné kampaně, kterou Sít mateřských center vede již od roku 2004, jsme inovovali metodiku, kterou se bude porota při posuzování přihlášených organizací řídit. Někomu se může zdát, že jsme zpřísnili pravidla. Naší přáním však je postupné zlepšování podmínek, a tak jsme pouze podchytili vývoj proměny a posunuli pomyslnou laťku,“ vysvětluje důvody nového pojetí metodiky manažerka projektu Klára Vlková.

Společnosti s celorepublikovým významem či dopadem se mohou přihlásit do 31. 3. 2013. Přihlášené organizace projdou v průběhu dubna až srpna podrobným šetřením, jehož výsledky budou sloužit jako podklady pro rozhodování poroty, která zasedne v říjnu. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na listopadové konferenci, která představí některá z témat věnujícím se slaďování rodinného a pracovního života.

„Už v roce 2004 jsme se rozhodli jít pozitivní cestou oceňováním příkladů, které mohou inspirovat další. V rozsáhlém dotazníkovém šetření mezi zaměstnavateli, které jsme uskutečnili v rámci projektu, jsme zjistili, že většímu využívání nástrojů slaďování velmi často brání neznalost možností. Rozhodli jsme se proto, že všem, kdo se zúčastní soutěže, i těm, kdo nedostanou ocenění, předáme návrhy, co mohou na poli slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí změnit a vylepšit,“ zmiňuje prezidentka Sítě MC Rut Kolínská přínos pro všechny přihlášené organizace.

Více informací a přihlášky do soutěže naleznete zde.

Zdroj: Tisková zpráva familyfriendly.cz, 2013