Hledáme ESG manažery: Jak se vyvíjí poptávka po green jobs? A jak řešit nedostatek kvalifikace?

7. 2. 2023

Zelené pracovní příležitosti – jsou na vzestupu, málokterý zaměstnanec má ale ve svém „CVčku” dostatečné vzdělání nebo odbornou zkušenost. Tempo edukace nestačí tempu environmentálních změn.

Aby dnešní firmy a organizace dokázaly čelit globálním výzvám v udržitelnosti, potřebují víc než jen několik vedoucích pracovníků se znalostmi v oboru – potřebují jich totiž celý zástup, zvlášť nadnárodní korporace a podniky s hustou sítí dodavatelských řetězců. To znamená product designery, logistiky, ekonomy, vědce, architekty a mnoho dalších lidí s dostatečnými znalostmi jak k rozpoznání neudržitelných postupů, tak k nalezení způsobů, jak udržitelnost samotnou aplikovat.

Pro zaměstnavatele jsou to dovednosti stále více nedocenitelné. „Analyzovali jsme pracovní inzeráty z celosvětové databáze personální agentury a zjistili jsme, že počet pracovních míst s udržitelností v názvu se za posledních deset let zdesetinásobil, jen v roce 2021 dosáhl na 177 tisíc. Kvalifikovaní pracovníci, kteří by dokázali pokrýt rychlý nárůst nabídky zelených a udržitelných pracovních míst, ale chybí,” říká Christopher Boone z Arizona State University a Karen C. Seto z Yale University, autoři výzkumného článku.

A z analýzy téměř 800 milionů uživatelů sítě LinkedIn z roku 2022 dokonce vyplývá, že zatímco počet zelených pracovních míst rostl v posledních pěti letech celosvětově tempem 8 % ročně, počet lidí uvádějících ve svých profilech potřebné dovednosti rostl pouze o 6 % ročně.

Kde pracovní místa v oblasti udržitelnosti přibývají nejrychleji?

V USA vzrostl počet pracovních míst v odvětví obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí za posledních pět let o 237 %. „A to je v ostrém kontrastu s 19% nárůstem pracovních míst v oblasti výroby a zpracování ropy a zemního plynu. Předpokládáme, že tímto tempem převýší sektor obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí do roku 2023 celkový počet pracovních míst právě na poli fosilních paliv,” píšou autoři analýzy uživatelů Linkedinu.

Pracovní místa v udržitelnosti jako taková však zdaleka přesahují jen řemeslnou práci, kterou si na první dobrou představíme, například instalaci solárních panelů a údržbu větrných turbín. Módní průmysl je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví, a to i z pohledu tlaku na udržitelnost a recyklovatelnost. Zde poskočila poptávka po zelených pracovních místech v letech 2016 až 2020 v průměru o 90 % ročně. A opomenout nesmíme čím dál více skloňované ESG, samotné vytvářející pracovní místa. Předloni oznámila jen účetní společnost PwC, že do roku 2026 investuje 12 miliard amerických dolarů a vytvoří 100 tisíc nových pracovních míst v oblasti ESG investic.

Udržitelnost se ale neobejde bez edukované administrativy, proto roste poptávka po úřednících schopných zaštítit udržitelný rozvoj měst, urbanizaci, eliminaci emisí a další. Vždyť po světě každých pět dní přibývají ve městech tisíce lidí a každý den se napříč planetou vybuduje 20 tisíc nových nebo opravených městských ploch.

„Mezi lety 2016 a 2021 se také ztrojnásobil počet společností, kterým v boardu, správní radě nebo výkonném managementu nechybí zaměstnanec s agendou v udržitelnosti,” popisuje Federica Urso pro Reuters. A vzhledem k rozsahu obchodních příležitostí v oblasti udržitelnosti jsou tyto dovednosti při tvorbě strategií potřebnější a potřebnější.

Aby edukace dohnala tempo pracovního trhu

Řešení je vlastně v základu velmi jednoduché. Musíme přizpůsobit nabídku studijních oborů na univerzitách a vysvětlovat zájemcům o studium, proč je environmentalistika, ekologie nebo urbanismus směr s vysokým potenciálem. Česká zemědělská univerzita v Praze například nabízí studium biodiverzity prostředí nebo ekologie, Mendelova univerzita zase agroekologie nebo krajinářské architektury, na Jihočeské univerzitě běží specifický program ochrana vodních ekosystémů.

Know-how a především aktuálními informacemi ze světa udržitelnosti jako celku, ESG, nefinančního reportingu nebo legislativy ale oplývají i organizace mimo univerzitní prostředí. Budoucí odborníci a kvalifikovaní zaměstnanci se proto poohlížejí spíše po kurzech.

„Z průzkumu mezi našimi členy jsme si potvrdili jasný trend – pro dvě třetiny z nich je udržitelnost jeden z klíčových aspektů, které berou v potaz při rozhodování o směřování organizace. Zároveň ve většině případů má udržitelnost a její uplatňování ve firmě na starost někdo z vedení nebo z oddělení komunikace,” doplňuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti a otevírá tak novou etapu – vzdělávací kurzy.

Dodává, že Asociace reaguje na rychle se zvyšující poptávku po takzvaných green jobs, využije odbornosti své i svých členů a během první poloviny letošního roku spustí kurzy zaměřené na udržitelnost, ESG, leadership, ale i marketing pro sociální podniky a neziskové organizace a mnoho dalších témat. „Rozběhneme i úplnou novinku – univerzitní mentorování. Ve spolupráci s předními vysokými školami v Česku dáme studentům možnost spolupracovat se zkušenými manažery ESG a udržitelnosti,” uzavírá Lucie Mádlová. Nově nebude na webu chybět ani sekce Pracovní nabídky, kde se budou scházet na jednom místě green jobs z celého Česka.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Související

Chcete začít podnikat? Přihlaste se do 2. ročníku Akademie pro začínající podnikatelky právě teď

Přejít na článek

Proběhl videomapping na budově Ministerstva vnitra od technologicky kreativní agentury XLAB

Přejít na článek