Hledáme ESG manažery: Jak se vyvíjí poptávka po green jobs? A jak řešit nedostatek kvalifikace?

7. 2. 2023

Zelené pracovní příležitosti – jsou na vzestupu, málokterý zaměstnanec má ale ve svém „CVčku” dostatečné vzdělání nebo odbornou zkušenost. Tempo edukace nestačí tempu environmentálních změn.

Aby dnešní firmy a organizace dokázaly čelit globálním výzvám v udržitelnosti, potřebují víc než jen několik vedoucích pracovníků se znalostmi v oboru – potřebují jich totiž celý zástup, zvlášť nadnárodní korporace a podniky s hustou sítí dodavatelských řetězců. To znamená product designery, logistiky, ekonomy, vědce, architekty a mnoho dalších lidí s dostatečnými znalostmi jak k rozpoznání neudržitelných postupů, tak k nalezení způsobů, jak udržitelnost samotnou aplikovat.

Pro zaměstnavatele jsou to dovednosti stále více nedocenitelné. „Analyzovali jsme pracovní inzeráty z celosvětové databáze personální agentury a zjistili jsme, že počet pracovních míst s udržitelností v názvu se za posledních deset let zdesetinásobil, jen v roce 2021 dosáhl na 177 tisíc. Kvalifikovaní pracovníci, kteří by dokázali pokrýt rychlý nárůst nabídky zelených a udržitelných pracovních míst, ale chybí,” říká Christopher Boone z Arizona State University a Karen C. Seto z Yale University, autoři výzkumného článku.

A z analýzy téměř 800 milionů uživatelů sítě LinkedIn z roku 2022 dokonce vyplývá, že zatímco počet zelených pracovních míst rostl v posledních pěti letech celosvětově tempem 8 % ročně, počet lidí uvádějících ve svých profilech potřebné dovednosti rostl pouze o 6 % ročně.

Kde pracovní místa v oblasti udržitelnosti přibývají nejrychleji?

V USA vzrostl počet pracovních míst v odvětví obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí za posledních pět let o 237 %. „A to je v ostrém kontrastu s 19% nárůstem pracovních míst v oblasti výroby a zpracování ropy a zemního plynu. Předpokládáme, že tímto tempem převýší sektor obnovitelných zdrojů energie a životního prostředí do roku 2023 celkový počet pracovních míst právě na poli fosilních paliv,” píšou autoři analýzy uživatelů Linkedinu.

Pracovní místa v udržitelnosti jako taková však zdaleka přesahují jen řemeslnou práci, kterou si na první dobrou představíme, například instalaci solárních panelů a údržbu větrných turbín. Módní průmysl je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví, a to i z pohledu tlaku na udržitelnost a recyklovatelnost. Zde poskočila poptávka po zelených pracovních místech v letech 2016 až 2020 v průměru o 90 % ročně. A opomenout nesmíme čím dál více skloňované ESG, samotné vytvářející pracovní místa. Předloni oznámila jen účetní společnost PwC, že do roku 2026 investuje 12 miliard amerických dolarů a vytvoří 100 tisíc nových pracovních míst v oblasti ESG investic.

Udržitelnost se ale neobejde bez edukované administrativy, proto roste poptávka po úřednících schopných zaštítit udržitelný rozvoj měst, urbanizaci, eliminaci emisí a další. Vždyť po světě každých pět dní přibývají ve městech tisíce lidí a každý den se napříč planetou vybuduje 20 tisíc nových nebo opravených městských ploch.

„Mezi lety 2016 a 2021 se také ztrojnásobil počet společností, kterým v boardu, správní radě nebo výkonném managementu nechybí zaměstnanec s agendou v udržitelnosti,” popisuje Federica Urso pro Reuters. A vzhledem k rozsahu obchodních příležitostí v oblasti udržitelnosti jsou tyto dovednosti při tvorbě strategií potřebnější a potřebnější.

Aby edukace dohnala tempo pracovního trhu

Řešení je vlastně v základu velmi jednoduché. Musíme přizpůsobit nabídku studijních oborů na univerzitách a vysvětlovat zájemcům o studium, proč je environmentalistika, ekologie nebo urbanismus směr s vysokým potenciálem. Česká zemědělská univerzita v Praze například nabízí studium biodiverzity prostředí nebo ekologie, Mendelova univerzita zase agroekologie nebo krajinářské architektury, na Jihočeské univerzitě běží specifický program ochrana vodních ekosystémů.

Know-how a především aktuálními informacemi ze světa udržitelnosti jako celku, ESG, nefinančního reportingu nebo legislativy ale oplývají i organizace mimo univerzitní prostředí. Budoucí odborníci a kvalifikovaní zaměstnanci se proto poohlížejí spíše po kurzech.

„Z průzkumu mezi našimi členy jsme si potvrdili jasný trend – pro dvě třetiny z nich je udržitelnost jeden z klíčových aspektů, které berou v potaz při rozhodování o směřování organizace. Zároveň ve většině případů má udržitelnost a její uplatňování ve firmě na starost někdo z vedení nebo z oddělení komunikace,” doplňuje Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti a otevírá tak novou etapu – vzdělávací kurzy.

Dodává, že Asociace reaguje na rychle se zvyšující poptávku po takzvaných green jobs, využije odbornosti své i svých členů a během první poloviny letošního roku spustí kurzy zaměřené na udržitelnost, ESG, leadership, ale i marketing pro sociální podniky a neziskové organizace a mnoho dalších témat. „Rozběhneme i úplnou novinku – univerzitní mentorování. Ve spolupráci s předními vysokými školami v Česku dáme studentům možnost spolupracovat se zkušenými manažery ESG a udržitelnosti,” uzavírá Lucie Mádlová. Nově nebude na webu chybět ani sekce Pracovní nabídky, kde se budou scházet na jednom místě green jobs z celého Česka.


Autor: Asociace společenské odpovědnosti

Související

Neučíme ekologii kecáním. Život v přírodě je těžký, ale rozvíjí

Přejít na článek

Česká centra slaví 30 let. Aktuálně působí v 26 zemích na 4 kontinentech

Přejít na článek