Hradecko slaví úspěch! Bylo oceněno Velkou cenou cestovního ruchu 2021/2022

15. 4. 2022

Po covidem způsobené veletržní pauze je opět možnost prezentovat svá území či subjekty na prezentačních akcích. Letošní sezónu odstartovalo Hradecko na pražském veletrhu Holiday World & Region World 2022, kde Hradecko vystavovalo v rámci stánku Královéhradeckého kraje v expozici CzechTourism.

Vystavovatele velmi těšil zájem návštěvníků, kterých přišlo skutečně hodně. Jak vidno, veletržní šum nechyběl jen vystavovatelům, ale i veřejnosti, která přišla načerpat inspiraci a informovat se o novinkách různých regionů.

V rámci veletrhu proběhlo vyhlášení Velké ceny cestovního ruchu 2021/2022, kde v kategorii Nejlepší udržitelný projekt získalo Hradecko 3. místo za projekt „Hradecko – první společensky odpovědná destinace u nás“.

Toto ocenění není pro Hradecko jen symbolem toho, že to, o co se snaží, dává smysl. Ale je především závazkem a zároveň hnacím motorem, aby do budoucna nepolevili, nýbrž pokračovali ve snahách o šíření principů společenské odpovědnosti.

Pár slov o projektu

Vzhledem k současným celosvětovým trendům, které se soustředí na životní prostředí, kvalitu života a udržitelné cestování se na Hradecku rozhodli vyzdvihnout klady své destinace a vykročit těmto trendům vstříc. Aniž by to tušili, stali se tak první destinační společností u nás, která zformulovala základní cíle společensky odpovědné destinace.

  • Podporuje regionální producenty – díky nim můžete poznávat Hradecko všemi smysly
  • Snaží se o zachování svých zvyků a tradic – jsou pyšní na pestré dějiny svého území, sahající až do pravěku
  • Nabízí jedinečné zážitky spojené s udržitelným způsobem cestování – agroturistika, glamping a další netradiční ubytování
  • Pečuje o své kulturní dědictví – Hradecko jako učebnice architektury
  • Preferuje dopravu šetrnou k životnímu prostředí – hustá síť cyklo a dalších tras napříč regionem
  • Chová se s respektem k naší přírodě – Hradecko jako území plné lesů, luk a hájů
  • Záleží jim na svých rezidentech – Hradec Králové dlouhodobě patří mezi města s nejvyšší kvalitou života v ČR

Hradecko je území jedinečné, přátelské a snadno dostupné. Ze všech sil se snaží neustále rozvíjet, udržovat a navazovat nová partnerství, propojovat generace a zájmové skupiny, informovat, vzdělávat a vychovávat k respektu k území a uvědomění si jeho kvalit.


Zdroj: Hradecko konečně na veletrhu! Destinační management Hradecko. Tisková zpráva, 8. 4. 2022.

Související

Pod pokličku neziskového sektoru nahlíží nový podcast Dobro skladem

Přejít na článek