Humanitární kurzy češtiny pro občany Ukrajiny

4. 4. 2022

Metropolitní univerzita Praha, jako soukromá vysoká škola a obecně prospěšná společnost, v rámci Výzvy MŠMT „Pomoc ukrajinským vysokoškolským studentům“ otevřela a sama financuje 2 humanitární kurzy Češtiny pro cizince pro celkem 40 studentů z Ukrajiny, kteří byli v důsledku válečného konfliktu nuceni opustit svou vlast.

Již zahájené kurzy pro 40 zájemců z řad ukrajinských uprchlíků jsou v celkové hodnotě 520 000 Kč. MUP by ráda počty těchto kurzů rozšířila, protože v rámci své katedry cizích jazyků disponuje odborníky – vysokoškolskými pedagogy, kteří se specializují právě na výuku českého jazyka pro cizince.

Nicméně jsou limitováni svými finančními prostředky, neboť podpora studia ukrajinských studentů na vysokých školách alokovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 150 milionů Kč je určena pouze veřejným vysokým školám, a tedy nikoliv soukromým vysokým školám.

Velmi by tak přivítali finanční podporu, aby mohli rozšířit počty kurzů češtiny pro cizince na Metropolitní univerzitě Praha.

Kurzy jsou určené studentům – občanům Ukrajiny starším 17 let, kteří z důvodu invaze Ruska na Ukrajinu přišli do Česka po 24. 2. 2022.

  • Účastníci kurzu jsou přijímáni v bezbyrokratickém režimu, tzn. po přihlášení prostřednictvím webové aplikace jsou pozváni k ověření splnění podmínek účasti na kurzu na studijní oddělení MUP v Dubečské 900/10, Praha 10-Strašnice.
  • Pro účast na kurzu student při zápisu doloží cestovní pas nebo občanský průkaz Ukrajiny a potvrzení o registraci na cizinecké policii, resp. v krajském kontaktním centru pro uprchlíky z Ukrajiny od 24. 2. 2022.
  • Po ověření podmínek na studijním oddělení bude student zapsán do kurzu a bude mu předáno rozhodnutí o přijetí.

I vy můžete pomoci začlenit občany Ukrajiny do běžného života v ČR. Podpořte svého studenta/studenty! V případě zájmu se obraťte na vedoucího katedry cizích jazyků Mgr. Jana Haňku (jan.hanka@mup.cz).


Zdroj: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., otevírá Humanitární kurzy češtiny pro občany Ukrajiny. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 28. 3. 2022.

Související

Neučíme ekologii kecáním. Život v přírodě je těžký, ale rozvíjí

Přejít na článek

Začal nový semestr a Univerzita Karlova to oslavila udržitelně. Menzy vaří vegansky už od září

Přejít na článek