I letos v Cenách SDGs oceníme projekty za významný přínos v naplňování cílů a principů zahraniční rozvojové spolupráce

27. 3. 2019

Ocenění je udělováno za inovativní řešení problémů v oblasti globálního udržitelného rozvoje, kterého bylo dosaženo v úzké spolupráci českého a zahraničního subjektu v rozvojové zemi. Partnerem ceny je Česká rozvojová agentura.

Pouze posledních pár dní zbývá do uzavření přihlášek do Cen SDGs 2019. Iniciativy, projekty a strategie, které pomáhají, inspirují k udržitelnosti a naplňují globální cíle v zahraničí, oceníme již potřetí. Nominace se uzavírají tuto neděli 31. března 2019.

V loňském roce získal Cenu České rozvojové agentury projekt neziskové organizace SIRIRI Škola hrou ve Středoafrické republice, na němž jsme mimo jiné ocenili, že se na jeho přípravě podíleli i středoafričtí učitelé. Je skvělé, že tento projekt dále běží, a dokonce pomáhá stále většímu počtu učitelů a žáků,“ říká vedoucí oddělení vztahů s partnery v České rozvojové agentury Martin Náprstek.

Ceny SDGs 2018 – Vítez ceny České rozvojové agentury

 • SIRIRI
 • Název projektu: Škola hrou ve Středoafrické republice

Škola hrou ve Středoafrické republice spojuje využití moderních pedagogických metod s autorskou přípravou, tiskem a distribucí didaktických pomůcek v národním jazyce sango. Celá koncepce je postavená na myšlenkách „Školy hrou“ J. A. Komenského. Expertní tým složený z českých pedagogů spolupracoval při přípravě učebních materiálů i metodiky pro učitele se středoafrickými kolegy, aby co nejlépe odpovídaly místním potřebám a byly v jazyce, jemuž místní obyvatelé rozumí. Základní ideou programu je zkvalitnění výuky na středoafrických školách na prvním stupni základní školy, protože je to pro mnoho žáků jediný (nejvyšší) stupeň dosaženého vzdělání.

Jaký problém projekt řeší?

Gramotnost obyvatelstva staršího patnácti let je ve Středoafrické republice podle statistik 56 %. Podle mezinárodního indexu (prosperity.com) srovnávajícího země z hlediska dostupnosti a úrovně vzdělávání se v roce 2017 SAR umístila na 148. místě ze 149 sledovaných zemí. Děti před nástupem do školy znají jen nejrozšířenější jazyk sango. Výuka na školách ale probíhá převážně ve francouzštině, což dětem ztěžuje osvojení základního učiva. Chybí zde vhodný učební plán i studijní pomůcky.

Jaké přináší výsledky?

V září 2015 vedli dva školitelé kurz pro 25 učitelů z jedné školy v Bozoum, kterou navštěvuje asi 800 žáků. První tři pilotní třídy (150 žáků) dostaly jako experiment 80 kusů prvního vydání slabikáře ABC v sangu. V září 2016 vedlo 10 školitelů kurz pro 130 učitelů ze 121 škol ze dvou velkých regionů. Učitelé dostali na konci kurzu didaktické pomůcky pro své třídy: 130 sad Živé abecedy, 150 sad karet s písmeny a pět tisíc slabikářů ABC v sangu. Celkem program otevřel cestu ke kvalitnímu vzdělávání 12 890 žákům. V srpnu 2017 vedlo 12 českých a 10 středoafrických školitelů kurz pro 244 učitelů. Učitelé dostali na konci kurzu didaktické pomůcky pro své třídy: 250 sad Živé abecedy, 500 sad karet s písmeny a pět tisíc slabikářů ABC v sangu. Projekt má vzrůstající tendenci. Během školního roku provádějí zástupci SIRIRI evaluaci přímo ve středoafrických školách.

Více o vítězném projektu SIRIRI naleznete na tomto odkazu.

Ceny SDGs 2017 – Vítez ceny České rozvojové agentury

 • Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
 • Název projektu: CLIDATA

Základní databázová aplikace CLIDATA byla vytvořena pro zpracování a kontrolu klimatologických dat a přípravu základních klimatických produktů a podkladů pro další zpracování. Aplikace je určena národním meteorologickým službám rozvojových zemí a členům Světové meteorologické organizace (WMO). Od roku 2000 je aplikace ve spolupráci s WMO šířena po celém světě. Ve střední Africe spolupracuje při instalacích s organizací Agrhymet. Vývoj a modernizace aplikace probíhá průběžně tak, aby zpracování klimatologických dat bylo v souladu s metodickými postupy a doporučeními WMO. Na začátku roku 2017 byla aplikace CLIDATA užívána ve třiceti zemích světa (Barbados, Benin, Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, Kapverdy, Čad, Česko, Kuba, Dominikánská republika, Estonsko, Etiopie, Gambie, Gruzie, Ghana, Guinea-Bissau, Guyana, Jamajka, Lotyšsko, Litva, Makedonie, Mali, Mauritánie, Černá Hora, Namibie, Niger, Nigérie, Senegal, Srbsko, Tanzanie a Trinidad a Tobago). Programátorské práce pro ČHMÚ zajišťuje firma KW Data, s.r.o., zahraniční instalace zajišťuje ATACO, s.r.o.

Jaký problém projekt řeší?

V cílových zemích aplikace zvyšuje dostupnost a kvalitu základních klimatologických dat a produktů. Pro globální aktivity a aplikace jsou kvalitní data základním předpokladem a rozvojové země se tak mohou stávat rovnoprávnými členy mezinárodního společenství. Výstupy jsou užívány ve všech sektorech (životní prostředí, vodohospodářství, zemědělství, doprava, zdravotnictví). Činnost Českého hydrometeorologického ústavu je ustavena opatřením Ministerstva životního prostředí o vydání úplného znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav, jeho zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí. Základním účelem je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie jako objektivní odborné služby poskytované přednostně pro státní správu.

Jaké přináší výsledky?

Jediným ukazatelem úspěchu je kvalitní příprava dat pro mezinárodní databáze. Národní meteorologická služba každé země je zodpovědná za kvalitu vlastních dat a aplikace CLIDATA je základem pro modernizaci zpracování základních dat. Pravidelné šetření WMO ukazuje, že ve světě jsou pořád země, které mají problém zpracovat základní data tak, aby byla dále využitelná. Země, které využívají aplikaci CLIDATA, takové problémy nemají. Mechanismus řešení: Příjemce (národní meteorologická služba) nejprve najde finanční zdroje pro aplikaci projektu. Projekt probíhá v několika fázích:

 1. pořízení hardware a software
 2. instalace a školení administrátorů
 3. místní příprava aplikačního prostředí pod vedením proškoleného administrátora
 4. školení uživatelů
 5. vzdálený dohled a on-line pomoc pro uživatele
 6. po cca 2 letech je doporučeno opakovat školení uživatelů Ve dvouletém intervalu organizuje ČHMÚ setkání uživatelů v Česku (CLIDATA Forum).

Více o vítězném projektu ČHMÚ naleznete na tomto odkazu.

„Tento nečekaný úspěch nás překvapil, je to další malý pomocník v našich zahraničních aktivitách. Cena SDG je pro nás dobrá reklama pro další spolupráci se Světovou meteorologickou organizací.“ ~ Ing. Václav Dvořák, Ph.D., ředitel ČHMÚ

Ceny SDGs 2019 udílí Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. Byznys partnerem letošního ročníku je Unilever. Mediálními partnery jsou Forbes Česko a ČTK – České noviny.


 • Veškeré informace o Cenách SDGs naleznete na webových stránkách globalnicile.cz.
 • Více o Cílech udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals = SDGs) naleznete na globalnicile.cz/o-sdgs.