IKEA 2030: udržitelná, cenově dostupná, atraktivní

2. 10. 2016

Cirkulární ekonomika řeší celý životní cyklus výrobku s cílem minimalizace tvorby odpadu. Maximální důraz je kladen na možnost recyklace výrobku. Vizí IKEA je mít do roku 2030 všechny své výrobky cirkulární.

Je to odvážný plán, především vzhledem k tomu, že obchodní modely orientované na spotřebitele jsou v cirkulární ekonomice stále poměrně v zárodku, a to zejména na maloobchodním trhu.

Přesto projekty, kterými IKEA implementuje principy cirkulární ekonomiky do svých produktů a služeb, lze najít v jejích obchodních domech po celé Evropě. Názorným příkladem je Belgie, kde mají nakupující pět možností, jak přistupovat ke svému nábytku: znovu ho prodat, obnovit, opravit, vrátit nebo darovat.

Svým zákazníkům tak IKEA např. nabízí odkup použitého nábytku k jeho dalšímu prodeji. Zákazník na oplátku obdrží poukázku, kterou může v obchodech IKEA použít. Při výběru možnosti „obnovit“ se zákazníci mohou zúčastnit workshopů, kde si procvičí techniky znovuvyužití či restaurování starého nábytku. Při výběru možnosti „opravit“ nabízí IKEA náhradní díly. Dvě posledně jmenované možnosti, „vrátit“ a „darovat“ jsou založeny na zpětném odběru některých položek, jako jsou matrace nebo pohovky, které potom putují do sociálních podniků.

Dalším příkladem dobré praxe je projekt, který spustila IKEA v loňském roce v Dánsku. Zbytky nepotřebného textilního materiálu darovala oděvní firmě, která z nich ušila polštáře. Ty pak dle svých standardních dodavatelských podmínek IKEA od firmy odkoupila. „Projekt byl velmi úspěšný a za několik měsíců bude spuštěn i v dalších třech evropských zemích“, prozrazuje Jonas Engberg, IKEA sustainability manager.

Mezitím ve Švédsku pracuje IKEA s inzercí webu Blocket a povzbuzuje zákazníky k nákupu a prodeji výrobků z druhé ruky. Webová stránka je navíc propojena se švédskou webovou stránkou IKEA, což má pomoci k zvýšení návštěvnosti a propagace.

„Víme, že naši zákazníci chtějí ve svých domovech žít udržitelnějším způsobem. Jsme odhodláni učinit udržitelnost cenově dostupnou a atraktivní pro co nejvíce lidí, jak jen to bude možné. To zahrnuje také vytváření produktů, které se skládají z materiálů, jenž lze snadno oddělit a znovu použít,“ dodává Engberg.

IKEA rovněž spolupracuje se svými dodavateli na nových způsobech přeměny „odpadu“ do nových, využitelných surovin. „Vyvíjíme nové možnosti opětovného použití plastových, papírových, dřevěných vláken, pěny a textilií. Konkrétně vyvíjíme například systém, který přemění obalové materiály z našich prodejen na nové produkty“, komentuje Engberg.

„Jsme pevně přesvědčeni o zapojení našich spolupracovníků a zákazníků do cirkulární ekonomiky. Existuje mnoho věcí, které můžeme změnit sami… ale jsou věci, na kterých musíme spolupracovat všichni“, dodává Engberg.

Zdroj: Sustainable Brands, A Sustainable Life at Home: How IKEA Plans to Become Circular by 2030, 22. 9. 2016, volně přeloženo z AJ zde