IKEA ČR členem Asociace společenské odpovědnosti

25. 1. 2015

Počet členů platformy Asociace společenské odpovědnosti dále roste. Novým členem se stala společnost IKEA Česká republika.

Ta se na lokální úrovni také hlásí k základním principům UN Global Compact, které IKEA podporuje i v řadě dalších zemích po celém světě. Stává se tak jedním ze zakládajících členů Národní sítě Global Compact Česká republika.

Počet firem a organizací, které se v ČR rozhodly ztotožnit se s deseti základními principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčních opatření, vzrůstá. První nadnárodní společností, která přijala v loňském roce deset základních principů UN Global Compact (UN GC) i na lokální úrovni, je T-Mobile Česká republika. „Máme velikou radost, že se začátkem tohoto roku připojila také IKEA Česká republika a těšíme se na vzájemnou spolupráci nejen v rámci UN GC, ale také v rámci Asociace společenské odpovědnosti, jíž se letos v lednu IKEA stala členem“ dodává Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

IKEA má v rámci firemní strategie udržitelnosti People & Planet Positive stanovené ambiciózní cíle v oblastech jako je například inspirace zákazníků k udržitelnějšímu životu v domácnostech, šetrný provoz obchodních domů, kde aktivně snižuje energetickou náročnost či minimalizuje množství odpadu, až po aktivní spolupráci s dodavateli a podporu lokálních komunit. „Naplnění těchto cílů na lokální úrovni jednotlivých zemí je klíčové pro úspěch této strategie na globální úrovni“, říká Vladimír Víšek, manažer pro udržitelný rozvoj v IKEA ČR.

“Aktivní podporu vzniku lokální sítě UN GC a členství v Asociaci společenské odpovědnosti vnímáme jako výbornou příležitost, jak přispět do této oblasti našimi znalostmi a zkušenostmi. Zároveň však i diskutovat nápady a přístup ostatních firem, které jsou v této oblasti u nás aktivní.” dodává Marek Felt, regionální ředitel IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Asociace společenské odpovědnosti je nezisková organizace, tvořící platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy 80 společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další subjekty. Je nejvyhledávanějším informačním portálem o společenské odpovědnosti a udržitelném podnikání u nás. Je hostitelskou organizací budoucí Národní sítě Global Compact Česká republika.

UN Global Compact je největší platformou společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN. Jejím cílem je rozvíjet a podporovat obecně přijatelné praktiky v podnikatelské sféře a sdílet mezinárodní zkušenosti. V současné době sdružuje přes 13 000 organizací (z toho přes 8 000 firem) ze 165 zemí světa.