IKEA v Česku za poslední čtyři roky snížila plýtvání jídlem o více než polovinu, ušetřila 240 tisíc porcí

18. 10. 2022

IKEA Česká republika využívá nástroje, které jí pomáhají co nejvíce omezit množství potravinového odpadu, jenž vzniká v provozech jejích obchodních domů. Za poslední čtyři roky snížila plýtvání potravinami o více než polovinu, což představuje zhruba 240 tisíc ušetřených porcí jídla.

Přibližně třetina všech potravin vyrobených a sklizených na celém světě skončí v odpadu, což vytváří osm až deset procent globálních emisí skleníkových plynů[1]. Cíl snížit plýtvání potravinami ve svých provozech o 50 % si IKEA dala celosvětově v roce 2017 jako součást ambice stát se do roku 2030 cirkulární společností s pozitivním dopadem na klima.[2]

Potravinový odpad v provozech IKEA měří a vyhodnocují technologie AI a chytrých vah, které shromažďují data o tom, čím se plýtvá a proč. „IKEA Česká republika se k tomuto programu připojila v roce 2018 a na konci roku 2021 dosáhla snížení potravinového odpadu o 54 %. To představuje zhruba 240 tisíc ušetřených porcí jídla a 409 tun ušetřených emisí CO2e,“ říká Rodrick Demicoli, Food Operations Leader IKEA Česká republika.

Klíčovým faktorem tohoto úspěchu je využití umělé inteligence (AI) prostřednictvím partnerství společnosti Ingka s Winnow Solutions, doplněné o komplexní školicí program pro zaměstnance. Nástroj Winnow Vision AI, který využívá stejný typ technologie, jaký můžeme najít v autech bez řidiče, měří a registruje plýtvání potravinami v restauracích, bistrech a obchodech se švédskými specialitami IKEA po celém světě. Shromážděná data umožňují zaměstnancům v oblasti potravin hlouběji porozumět tomu, co se vyhazuje a proč, a pomáhají jim předcházet plýtvání potravinami v kuchyni a omezovat jej.

IKEA v Česku připravuje a podává ve svých čtyřech obchodních domech jídlo téměř devíti milionům lidí ročně. „Naší prioritou je vzniku odpadu předcházet, a když to není stoprocentně možné, hledáme možnosti, jak tento odpad dále využít. Lokálním příkladem jsou sušenky z kávové sedliny, která vzniká v našich kavárnách,“ doplňuje Stuart Cowan, Country Food Manager IKEA Česká republika.

Další informace najdete ve Zprávě o trvalé udržitelnosti IKEA Česká republika za rok 2021, která je k dispozici zde.

Mezi další iniciativy na podporu snížení plýtvání potravinami zavedené společností Ingka Group patří:

  • Partnerství Too Good to Go

Společnost Ingka Group uzavřela dohodu o spolupráci s autory aplikace proti plýtvání potravinami Too Good to Go, která umožňuje zákazníkům v Belgii, Francii, Itálii, Rakousku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku, Norsku a Velké Británii nakupovat zlevněné přebytky potravin v obchodních domech IKEA.

  • Přeměna potravinového odpadu na energii[3]

Obchodní dům IKEA Haarlem v Nizozemsku testuje anaerobní digesci, v rámci které mění nevyhnutelný potravinový odpad z restaurace a bistra na bioplyn. Tento bioplyn se přeměňuje na elektřinu, která se přivádí přímo zpět do skladu. V rámci testování se také zkoumá, jak lze živiny z potravinového odpadu přeměnit na organické hnojivo používané jako živiny pro pěstování rostlin.


[1] Potravinové ztráty a plýtvání potravinami| FAO | Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství

[1] Cíl snížit plýtvání potravinami o 50 % v rámci společnosti Ingka Group je měřen jako kombinované snížení ve všech obchodních domech IKEA ve srovnání s výchozím bodem stanoveným v roce 2017. K červenci 2022 bylo snížení plýtvání potravinami na úrovni 54 %.

[1] Test v rámci obchodního domu IKEA Haarlem začal v polovině února 2022 a potrvá jeden rok.


Zdroj: IKEA v Česku za poslední čtyři roky snížila plýtvání jídlem o více než polovinu, ušetřila 240 tisíc porcí. IKEA. Tisková zpráva. 27. 9. 2022.

Související

Zaměstnanci Tesco se zapojí do Veggie challenge. Společnost podporuje rostlinnou stravu

Přejít na článek

Vodafone loni snížil emise o 86 % a v jeho nejvyšším vedení zasedá 40 % žen, uvádí firemní zpráva o udržitelném podnikání

Přejít na článek