INEX zahajuje spolupráci se soukromým sektorem v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání a SDGs

17. 5. 2021

INEX-Sdružení dobrovolných aktivit (INEX) startuje nový projekt, jehož cílem je zvýšit povědomí o tématech Globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) ve firemním sektoru. Prostřednictvím dotazníkového šetření INEX mapuje, do jaké míry jsou tato témata zastoupena ve firemním prostředí. Na základě výsledků budou vytvořeny specifické workshopy, které umožní firmám prohloubit či doplnit vzdělávání svých zaměstnanců a zvyšovat tak povědomí o globálních tématech v naší společnosti.

Sdílení odbornosti v tématech GRV a SDGs s firmami

INEX se již třicet let věnuje mezinárodnímu dobrovolnictví a úspěšně jej propojuje s tématy GRV a SDGs. Globální rozvojové vzdělávání i Cíle udržitelného rozvoje jsou tak pevně ukotveny ve struktuře organizace. Doposud INEX pracoval na těchto tématech především se svými dobrovolníky a dobrovolnicemi. Jak ale ukázal průzkum veřejného mínění v ČR pro rok 2020 mezi klíčovými aktéry k naplnění SDGs jsou také firmy a nevládní organizace, spolupráce veřejného a soukromého sektoru při naplňování SDGs je vnímána jako jedna z klíčových. Cílem nového projektu je proto rozšířit odbornost nad rámec vlastních aktivit i do oblasti firemního sektoru.

Zvyšování povědomí o tématech Globálního rozvojového vzdělávání a Cílech udržitelného rozvoje

Nabídka workshopů v oblasti GRV a SDGs pro firmy je v České republice poměrně novou a INEX se tak zařazuje mezi další, kdo přináší propojení GRV a SDGs také do soukromého sektoru. Činí tak vytvořením specifické metodiky a workshopů soustřeďujících se na témata, která jednotlivé firmy vyhodnotily jako nejvíce relevantní pro své působení a zaměstnance. Workshopy budou vedeny metodami neformálního vzdělávání, včetně začlenění videí a diskusí.

Projekt je cílen především na firmy, které začleňují témata společenské odpovědnosti do své firemní kultury, směřují své aktivity do zemí globálního Jihu, ale také na firmy, které by tato témata rády do svého podnikaní začaly zapojovat nebo jen své zaměstnance v těchto tématech vzdělávat.

Oboustranně výhodné partnerství

Nabízené workshopy znamenají pro firmy hned několik přínosů:

  • workshopy povedou k lepší informovanosti zaměstnanců a managementu v oblasti globálních témat
  • po jejich absolvování budou účastníci více motivování implementovat přístupy GRV do pracovních aktivit, každodenního života a kriticky přemýšlet v globálních souvislostech, jelikož jejich vytvoření vychází ze zjištění konkrétních firemních preferencí v těchto tématech
  • jsou vždy relevantní pro reálné potřeby firmy

Přispějte i Vy a Vaše firma k šíření povědomí o globálních tématech. Zde naleznete odkaz na dotazník. První workshopy se uskuteční koncem roku 2021.

Projekt je podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Související

Veřejná debata na téma Domácí a genderově podmíněné násilí otevřela naléhavá témata a vyzvala k diskusi

Přejít na článek

Smolíčku, Pacholíčku, připoj nás k internetu na chviličku! Vodafone podpořil vydání knihy Kyberpohádek

Přejít na článek

České děti tráví na sociálních sítích až 3 hodiny denně. Toxické rady na nich mohou ohrozit i jejich zdraví

Přejít na článek