Jak mileniálové mění tvář filantropie

12. 2. 2019

Před šesti lety založil Alex Sheen neziskovou organizaci Because I said I would po smrti svého otce na malobuněčný karcinom plic...

Od té doby nezisková organizace distribuovala více než 9,8 milionu Karet slibů, aby vyjádřila důležitost slibů daných i dodržených. „Můj otec byl muž s nesmírně vysokou pracovní morálkou, který vždy dodržoval své sliby,“ říká Alex Sheen. „Když se ta úcta, kterou jsem projevil jeho životu, stala virální, lidé se domnívali, že jsem žil v mnohem vyšším standardu, a já jsem najednou musel být ztělesněním oddanosti a vyspělosti.“

Sheen rychle přešel od zaměstnání v technologické společnosti, ve kterém příležitostně lákal spolupracovníky na schůzky tím, že jezdil na tříkolce přes kancelář s přepravkou piva, k povolání vůdce neziskovky, který křižuje zemi a hovoří o významu vzdělávání charakteru. Jeho proměna se tak vzpírá společenským předpokladům o mileniálech, sebestředných, závislých na technologiích a samolibých. Ale i nedávný výzkum světové filantropie vypráví jiný příběh.

 

Podle čísel společností Fidelity Charitable vypuštěných minulé léto se 77 % mileniálů s příjmy z investic podílí na investicích s dopadem nebo na investicích, které pomáhají dosáhnout sociálních nebo environmentálních přínosů.

Jako generace, která vyrostla se smartphony a sociálními médii snadněji lajkují a sdílejí problémy, které považují za důležité. V roce 2013 podle Millenial Impact Report (Zpráva o vlivu mileniálů) 75 % dotazovaných mileniálů lajklo, retweetlo nebo sdílelo obsah neziskových organizací na sociálních sítích. To vedlo k vyšší míře darování na charitu (84 %) a dobrovolnictví (72 %), zjistila Zpráva o vlivu mileniálů v roce 2015.

„Mileniálové chtějí mít špinavé ruce, na rozdíl od výhradně pěněžní podpory,“ říká William Winans, viceprezident brand strategie a marketingu pro United Way of Greater Cleveland.

 

Pro efektivnější zapojení s mileniálů představila United Way řadu nových strategií, včetně vytváření spřízněných skupin, které jednotlivcům pomohou více se zapojit do své místní komunity, a zdůrazňování příběhů a nástrojů na webových stránkách organizace, které pomůžou mileniálům vidět výsledky jejich zapojení.

Pro Sheena tato křižovatka vyprávění, technologie a činnosti sedí v srdci jeho úspěchu jako neziskového vůdce. „Nepředstírejme, že dobro příčiny je pro mileniály dostatečná motivace,“ dodává Sheen. „Naše klikání na sociálních sítích nikdy nezmění svět. Ale naše skutečné zapojení do komunit kolem nás bude vždy vytvářet dobro, které chceme tak zoufale vidět.“


Zdroj: Do Good: Millennial Philanthropy. Cleveland Magazine [online]. Copyright © [cit. 12.02.2019]. Dostupné ZDE.