Jak mohou toalety zachránit vzdělání aneb Do školy i během menstruace

20. 11. 2021

Česká žákyně druhého stupně základní školy ročně vstává do školy asi 196krát. V průměru stráví každý den ve škole 6 vyučovacích hodin, to je 1176 vyučovacích hodin ročně. Jiné je to ale v Nigeru či Etiopii. Dívky by měly a také chtějí chodit do školy, v důsledku nedostatečného hygienického zázemí ale během své menstruace často nemohou. Pomozte to změnit!

Podle UNICEF je dnes ve světě zhruba 130 milionů dívek, které nemají možnost navštěvovat školu. Jedním z důvodů takto vysokého čísla je i chybějící sanitární zařízení, oddělené pro chlapce a dívky, často chybí i tekoucí voda. Dívky, studentky a žákyně proto raději během svých dnů zůstávají doma. Vyhnou se tak i posměchu spolužáků, protože místní kultura není podobným tématům příliš otevřená. Zlepšit hygienické podmínky můžete prostřednictvím vašeho příspěvku na portálu Darujme.cz na nový projekt ADRA Do školy i během menstruace.

Místní dívky zameškají každý měsíc jeden týden výuky. To je přes 300 vyučovacích hodin ročně v přepočtu na naši školní docházku. Musíme brát v potaz i to, že úroveň školství v Nigeru a Etiopii není zdaleka na takové úrovni jako u nás, proto tato čísla často vedou k úplnému zanedbání základních vědomostí. Dívky tak přichází nejen o kontakt se spolužáky, ale hlavně o vědomosti, které jim do budoucna mohou pomoci získat kvalitní práci a stabilní příjem. Přečtěte si více o důležitosti vzdělávání dívek na webu ADRA a souvislosti vzdělávání a menstruace na stránkách Global Citizen.

Stále více se přitom ukazuje, jak je vzdělání dívek a žen klíčové pro boj s chudobou a dalšími problémy méně rozvinutých zemí. Zlepšení přístupu dívek ke vzdělání je proto i jednou z priorit OSN v rámci Agendy 2030, kde pátý cíl udržitelného rozvoj řeší právě rovnost mužů a žen. „Čísla potvrzují, že vzdělané dívky zpravidla zakládají rodinu v pozdějším věku a zároveň se častěji uplatní na trhu práce. Vzdělání chtějí i pro svoje děti. Všechny tyto důvodu vedou mimo jiné ke snížení porodnosti, jejíž vysoká míra přispívá k exponenciálnímu nárůstu populace a je zdrojem problémů v mnohých regionech. Důležitým přínosem vzdělání žen je i posílení jejich podílu na rozhodování o vlastním životě, ale také o záležitostech, které se týkají komunit či zemí, kde žijí, a kde tvoří polovinu obyvatelstva. V neposlední řadě se s každým dokončeným rokem školy snižuje pravděpodobnost dětské úmrtnosti či možnost nakažení virem HIV. Vzdělané ženy mají zkrátka zdravější reprodukční život a šanci na lepší budoucnost,“ říká manažerka našich zahraničních projektů a odbornice na vzdělávání Lenka Kostelecká.

Čtyř českých studentek Diany, Sáry a Karolíny a Julie se tato fakta velmi dotkla. Proto vytvořily kampaň na podporu projektů v Etiopii a Nigeru. Jako pro dospělé ženy žijící v evropské zemi je pro ně nepředstavitelné, že by měla být menstruace důvodem zameškávání školní výuky.

Studentky Newton University říkají: „Naším cílem je vybrat dostatek prostředků na výstavbu sociálního zázemí, aby byly místní školy vhodné pro obě pohlaví. Menstruace není ostuda, je to přirozená součást ženství a my si přejeme, aby dívky po celém světě byly pyšné na to, že jsou ženami. Kultura to některým dívkám ale bohužel neumožňuje. Proto se chceme zaměřit i na vzdělání v oblasti menstruace, ženství a reprodukčního života. Chceme zbořit TABU ohledně těchto témat u nás i ve světě.“

Aby mohly dívky chodit do školy, je nutná výstavba dostatečného hygienického zázemí. Právě to rozhodne, zda dostanou místní studentky možnost vzdělávat se i během menstruace nebo ne.


Zdroj: Jak mohou toalety zachránit vzdělání aneb Do školy i během menstruace. ADRA. Tisková zpráva, 6. 10. 2021.

Související

Připojte se k Mezinárodnímu dni žen a ukažte, na čem vám záleží

Přejít na článek

1. března si ženy mohou „oddechnout“. Doběhly k cílové čáře odměňování mužů za rok 2022

Přejít na článek