Jak mohou toalety zachránit vzdělání aneb Do školy i během menstruace

20. 11. 2021

Česká žákyně druhého stupně základní školy ročně vstává do školy asi 196krát. V průměru stráví každý den ve škole 6 vyučovacích hodin, to je 1176 vyučovacích hodin ročně. Jiné je to ale v Nigeru či Etiopii. Dívky by měly a také chtějí chodit do školy, v důsledku nedostatečného hygienického zázemí ale během své menstruace často nemohou. Pomozte to změnit!

Podle UNICEF je dnes ve světě zhruba 130 milionů dívek, které nemají možnost navštěvovat školu. Jedním z důvodů takto vysokého čísla je i chybějící sanitární zařízení, oddělené pro chlapce a dívky, často chybí i tekoucí voda. Dívky, studentky a žákyně proto raději během svých dnů zůstávají doma. Vyhnou se tak i posměchu spolužáků, protože místní kultura není podobným tématům příliš otevřená. Zlepšit hygienické podmínky můžete prostřednictvím vašeho příspěvku na portálu Darujme.cz na nový projekt ADRA Do školy i během menstruace.

Místní dívky zameškají každý měsíc jeden týden výuky. To je přes 300 vyučovacích hodin ročně v přepočtu na naši školní docházku. Musíme brát v potaz i to, že úroveň školství v Nigeru a Etiopii není zdaleka na takové úrovni jako u nás, proto tato čísla často vedou k úplnému zanedbání základních vědomostí. Dívky tak přichází nejen o kontakt se spolužáky, ale hlavně o vědomosti, které jim do budoucna mohou pomoci získat kvalitní práci a stabilní příjem. Přečtěte si více o důležitosti vzdělávání dívek na webu ADRA a souvislosti vzdělávání a menstruace na stránkách Global Citizen.

Stále více se přitom ukazuje, jak je vzdělání dívek a žen klíčové pro boj s chudobou a dalšími problémy méně rozvinutých zemí. Zlepšení přístupu dívek ke vzdělání je proto i jednou z priorit OSN v rámci Agendy 2030, kde pátý cíl udržitelného rozvoj řeší právě rovnost mužů a žen. „Čísla potvrzují, že vzdělané dívky zpravidla zakládají rodinu v pozdějším věku a zároveň se častěji uplatní na trhu práce. Vzdělání chtějí i pro svoje děti. Všechny tyto důvodu vedou mimo jiné ke snížení porodnosti, jejíž vysoká míra přispívá k exponenciálnímu nárůstu populace a je zdrojem problémů v mnohých regionech. Důležitým přínosem vzdělání žen je i posílení jejich podílu na rozhodování o vlastním životě, ale také o záležitostech, které se týkají komunit či zemí, kde žijí, a kde tvoří polovinu obyvatelstva. V neposlední řadě se s každým dokončeným rokem školy snižuje pravděpodobnost dětské úmrtnosti či možnost nakažení virem HIV. Vzdělané ženy mají zkrátka zdravější reprodukční život a šanci na lepší budoucnost,“ říká manažerka našich zahraničních projektů a odbornice na vzdělávání Lenka Kostelecká.

Čtyř českých studentek Diany, Sáry a Karolíny a Julie se tato fakta velmi dotkla. Proto vytvořily kampaň na podporu projektů v Etiopii a Nigeru. Jako pro dospělé ženy žijící v evropské zemi je pro ně nepředstavitelné, že by měla být menstruace důvodem zameškávání školní výuky.

Studentky Newton University říkají: „Naším cílem je vybrat dostatek prostředků na výstavbu sociálního zázemí, aby byly místní školy vhodné pro obě pohlaví. Menstruace není ostuda, je to přirozená součást ženství a my si přejeme, aby dívky po celém světě byly pyšné na to, že jsou ženami. Kultura to některým dívkám ale bohužel neumožňuje. Proto se chceme zaměřit i na vzdělání v oblasti menstruace, ženství a reprodukčního života. Chceme zbořit TABU ohledně těchto témat u nás i ve světě.“

Aby mohly dívky chodit do školy, je nutná výstavba dostatečného hygienického zázemí. Právě to rozhodne, zda dostanou místní studentky možnost vzdělávat se i během menstruace nebo ne.


Zdroj: Jak mohou toalety zachránit vzdělání aneb Do školy i během menstruace. ADRA. Tisková zpráva, 6. 10. 2021.

Související

První ročník Akademie pro začínající podnikatelky AWE úspěšně zakončen

Přejít na článek

„Lepší vyslepičit, než ututlat,“ aktuální kampaň neziskové organizace Oživení

Přejít na článek